Hur kan en feminist leva så? Höstens andra biografi över Märta Tikkanen kryper nära inpå både liv och verk

Höstens andra biografi över Märta Tikkanen ställer frågor om hennes liv och verk, och kryper ibland så nära inpå hennes text att recensenten blir bestört.

Märta Tikkanen hemma på Sikgränd, sent 60-tal. (Detalj.)

Det finns författarskap och författarliv som växer samman till något mer än sina delar och blir en seglivad del av den populära psykologiska vardagsmytologin. Världen har Sylvia Plath och Ted Hughes, vi har Märta och Henrik Tikkanen – det blir bättre dramaturgi om minst två kontrahenter är inblandade och kan skriva om varandra.

ANDRA LÄSER