Hur kan en feminist leva så? Höstens andra biografi över Märta Tikkanen kryper nära inpå både liv och verk

Höstens andra biografi över Märta Tikkanen ställer frågor om hennes liv och verk, och kryper ibland så nära inpå hennes text att recensenten blir bestört.

Märta Tikkanen hemma på Sikgränd, sent 60-tal. (Detalj.)
16.10.2020 07:15 UPPDATERAD 16.10.2020 13:33

Biografi

Johanna Holmström
"Borde hålla käft". En bok om Märta Tikkanen
Förlaget M 2020
Det finns författarskap och författarliv som växer samman till något mer än sina delar och blir en seglivad del av den populära psykologiska vardagsmytologin. Världen har Sylvia Plath och Ted Hughes, vi har Märta och Henrik Tikkanen – det blir bättre dramaturgi om minst två kontrahenter är inblandade och kan skriva om varandra.
Så kan man decennium efter decennium, eller generation efter generation, grubbla över vad den stora kärleken och den olösliga konflikten som paret Tikkanen i sina respektive böcker så vältaligt beskriver egentligen innebar – inte minst för deras författarskap men också för deras barn.

ANDRA LÄSER