Riksdagens social- och hälsovårdsutskott säger ja till att slopa tvåmetersregeln

Regeringen vill skriva om paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar, medan oppositionen har talat för att slopa paragrafen helt. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott ställer sig bakom regeringens förslag.

Kravet på två meters avstånd mellan personer som vistas inomhus i mer än 15 minuter har skapat problem speciellt för kultur- och evenemangsbranschen. Tidigare i höst väckte Nationaloperans premiär diskussion, det var den första med strängare coronarestriktioner.
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott ger grönt ljus för regeringens förslag att skriva om lagen om smittsamma sjukdomar. Utskottet blev klart med sitt betänkande på torsdagen.
Regeringens förslag om att skriva om paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar nådde riksdagen förra veckan. Efter en första remissdebatt beslutade riksdagen att ärendet skulle behandlas vidare i social- och hälsovårdsutskottet.
På riksdagens begäran har utskottet hört även grundlagsutskottet och kulturutskottet.
Enligt social- och hälsovårdsutskottet finns det grund för att skriva om paragrafen så att exakta definitioner av närkontakt inte längre finnas med.
I nuläget slår paragrafen fast att man i områden med en coronaincidens på över 25 kan kräva två meters avstånd mellan personer som vistas inomhus i mer än 15 minuter, ett krav som har skapat problem speciellt för kultur- och evenemangsbranschen.
Utskottet betonar ändå att undvikandet av närkontakt endast är en metod för att hindra smittspridning. Därför föreslår utskottet en ändring av formuleringarna i förslaget så att myndigheternas beslutsfattande framöver ska utgå från hur man kan hindra risken för smittspridning och inte från hur närkontakt undviks.

Slopas helt eller inte?

Kulturutskottet blev klart med sitt utlåtande redan förra veckan. I utlåtandet föreslog utskottet att paragraf 58 d helt slopas, ett förslag som också oppositionspartiet Samlingspartiet kom med under remissdebatten i plenisalen.
Grundlagsutskottet kom med sitt utlåtande i onsdags. Utskottet ansåg att paragrafen är grundlagsenlig och därmed kunde man inte föreslå att den slopas helt. Däremot bad grundlagsutskottet social- och hälsovårdsutskottet överväga om paragrafen verkligen är nödvändig till följd av den förbättrade coronasituationen.
Social- och hälsovårdsutskottet har ändå kommit till slutsatsen att man inte helt och hållet kan föreslå att paragrafen slopas. Om den slopas skulle myndigheterna sakna redskap för att delvis begränsa aktörers verksamhet ifall coronaläget försämras igen, anser utskottet. I så fall hade endast paragraf 58 g funnits till hands, vilket skulle innebära att den enda utvägen var att stänga lokalerna helt.
Läs också: Operan fick rena papper i toalettkontroll – tuppbesök anvisas för en rad i taget
Läs också: "Så groteskt att det nästan är lustigt" – Esbo stadsteater klämmer in sex bajamajor för att möta hygienkraven
ANDRA LÄSER