Coronaepidemin fick ansökningarna om dagpenning att skjuta i höjden – omkring 500 fler ansökningar per dag

I fjol slogs rekord då Folkpensionsanstalten betalade ut totalt 27 miljoner euro i dagpenning vid smittsam sjukdom. Vid slutet av augusti detta år var summan redan uppe i 83 miljoner.

Under de senaste månaderna har Folkpensionsanstalten i genomsnitt per dag tagit emot 579 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom.
04.10.2021 18:22
Antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom har ökat märkbart under coronaepidemin, meddelar Folkpensionsanstalten.
Under augusti och september tog myndigheten i genomsnitt emot 579 ansökningar per dag. Ett år tidigare var motsvarande siffra 82.
I somras ledde det ökade antalet ansökningar till långa köer, men nu har man lyckats återgå till normal handläggningstid.
Målsättningen är att handläggningen ska ske inom 3 veckor efter att ansökan lämnats in. Då köerna var som längst under sommaren tvingades en del vänta på sitt beslut i upp till en månad.
Det ökade antalet ansökningar syns också i slutsumman Folkpensionsanstalten betalat ut.
I fjol betalades cirka 27 miljoner euro i dagpenning vid smittsam sjukdom, vilket är det största beloppet någonsin. Enbart fram till slutet av augusti i år uppgick summan till 83 miljoner euro.
Eftersom antalet ansökningar fortsättningsvis är stort väntar sig Folkpensionsanstalten en märkbart större slutsumma detta år än vid slutet av det senaste rekordåret 2020.

ANDRA LÄSER