Arktis har värmts upp fyra gånger snabbare än resten av jordklotet

Det sägs ofta att Arktis värms upp dubbelt så snabbt som resten av jordklotet, men det stämmer inte. Färsk forskning visar att takten är fyra gånger snabbare i norr.

Vid Dundasberget på norra Grönland uppmättes +18,3 grader på årets varmaste dag den 15 juli. Ny forskning visar att uppvärmningstakten i Arktis har varit fyra gånger snabbare än globalt. Den relativa skillnaden är störst sent på hösten och i början av vintern då den varma havsytan avger värme till atmosfären.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
11.08.2022 18:05 UPPDATERAD 11.08.2022 18:40
Det har blivit något av en fras som både klimatforskare och medier använt, att det arktiska området värms upp dubbelt så snabbt som det övriga jordklotet. Men när finländska forskare granskade mätdata av det här fenomenet visade det sig att påståendet är en klar underdrift.
– Det arktiska området har faktiskt värmts upp cirka fyra gånger så snabbt som resten av jordklotet, säger klimatforskaren Mika Rantanen på Meteorologiska institutet som har granskat flera serier av temperaturdata.
Beroende på vilka serier av mätdata forskarna jämför kommer de till att Arktis har värmts upp 3,8 (3,7–4,1) gånger så snabbt som resten av globen. Variationerna beror också på hur Arktis definieras och vilket tidsspann man granskar.
Rantanens team har valt att de­finiera Arktis som området norr om polcirkeln. Forskarna har jämfört den arktiska och den globala uppvärmningen sedan 1979, det vill säga från att pålitliga satellitobservationer infördes. Dessutom hade uppvärmningen precis tagit fart i Arktis på 1970-talet.
Det var i samband med nyheterna om den sibiriska värmeböljan sommaren 2020 som flera ledande klimatforskare reagerade på den återkommande frasen om ”dubbelt så snabb uppvärmning” i Arktis. Då beslutade det finländska forskarlaget att räkna ut det verkliga förhållandet.
Två år senare publiceras deras studie i Communications Earth & Environment. Forskningsrönen indikerar att flera av de klimatmodeller som simulerar uppvärmningen underskattar uppvärmningstakten i Arktis.
– Den här studien kan få betydelse för modellerna, även om vi inte uttryckligen har granskat om det finns skäl att justera dem, säger Mika Rantanen.
Klart är ändå att bara ett fåtal klimatmodeller har simulerat både den globala och den arktiska uppvärmningen rätt. Det kan ha flera orsaker, som att den kraftiga arktiska uppvärmningen är verkligt exceptionell i jordklotets historia, eller att naturliga variationer temporärt har gett Arktis uppvärmning extra skjuts.
– Sannolikt spelar de naturliga variationerna in här. Det är möjligt att förhållandet mellan uppvärmningstakten i Arktis och globalt kommer att plana ut på sikt, säger Rantanen.
Det är möjligt att förhållandet mellan uppvärmningstakten i Arktis och globalt kommer att plana ut på sikt
Mika Rantanen
Hur som helst kommer forskarnas fynd inte att påverka de klimatscenarier som gäller för Finland. Här gäller för övrigt fortfarande att uppvärmningen i Finland har varit ungefär dubbelt så kraftig som globalt.
Det står ändå inte i strid med uppgiften om fyrfaldig uppvärmningstakt i Arktis, av flera orsaker:
För det första jämför Rantanens studie uppvärmningstakter, inte absoluta temperaturförändringar. För det andra gäller den fyrfaldiga takten i Arktis uttryckligen för de senaste decennierna, och även i Finland har merparten av uppvärmningen skett under de senaste 50 åren.
Vidare avser den globala uppvärmningen skillnaden mellan medeltemperaturen av i dag och under mitten av 1800-talet medan Finlands uppvärmning brukar jämföra nuläget med år 1900. Och därtill ligger en stor del av Finland söder om polcirkeln i motsats till den aktuella studiens definition av Arktis.
Därför gäller fortfarande att medan jordklotet har blivit 1,1 grader varmare sedan förindustriell tid har Finland blivit ungefär 2,2 grader varmare på 120 år.

ANDRA LÄSER