Samlingspartiet kallar värnplikten för skamfläck

Unga samlingspartister vill reformera värnplikten enligt norska förebilder.

Samlingspartiets studentorganisation kräver könsneutral värnplikt.
Samlingspartiets riksomfattande studentorganisation kräver en totalreform av den militära tjänstgöringen. Enligt organisationen är den nuvarande värnplikten en skamfläck i det finska samhället.
Studentorganisationen anser att den nuvarande allmänna värnplikten är nedvärderande för kvinnor och diskriminerande för män.
"Landets försvar tillhör alla. Ingen borde betraktas som oförmögen att försvara sitt hemland endast på grund av sitt kön", säger Niina Hämäläinen, ordförande för Samlingspartiets studentorganisation.
Regeringen överlämnade sitt förslag till ny värnpliktslag till riksdagen på fredagen. Regeringens proposition faller inte Samlingspartiets studenter på läppen.
"Att finjustera kvinnornas frivilliga tjänstgöring är otillräckligt då man borde förnya hela värnplikten så att den blir könsneutral", säger Hämäläinen.
Samlingspartiets studentorganisation föreslår att Finland inför en könsneutral värnplikt enligt norska förebilder. Både kvinnor och män har 6–12 månaders värnplikt i Norge.
"En könsneutral värnplikt skulle minska på kvinnornas utanförskap i landets försvar och därtill ta tillvara hela åldersklassens potential i uppbåden", säger Eero Heikkilä, vice ordförande för Samlingspartiets studentorganisation.

ANDRA LÄSER