Ta exempel av skarven

Skarvens avföring skulle vara rena dynamiten i trädgårdslandet.

Skarven äter i havet och skiter på land. Människan äter på land och skiter i havet. I dag släpper människan sorglöst ut sin avföring till förfång för snart sagt allt liv i samtliga av världens alla hav. Ändå har det inte alltid varit så. Ända sedan jägar- och samlarfolken blev bofasta har människan nämligen förbättrat sina skördar med hjälp av sin egen avföring. Ända in på 1900-talet var avföring fortfarande en handelsvara som levererades till bönderna både med segelskutor och häst och kärra.
Orsaken till att handeln dog ut var att den av Leonardo da Vinci uppfunna vattenklosetten ökade i popularitet samtidigt som man började importera högeffektiv fågelkacka från andra sidan jordklotet. Människans avföring kan på grund av vår degenererade mage inte mäta sig med djurens. Gräsätarnas, exempelvis hästens och de fröätande hönsens, avföring är vida överlägsna vårt eget för att nu inte tala om skarvens avföring som skulle vara rena dynamiten i trädgårdslandet. Detta eftersom fågeln äter sin fisk med ben och allt.
Där vi inte kan tävla med kvalitet är vi överlägsna när det gäller kvantitet. Människan tenderar att söka sig till sina gelikar i allt tätare koncentrationer som till sist förstör sin miljö. Förstöringen kommer att fortsätta ända tills vi har återställt värdet på vår avföring som handelsvara. En sådan utveckling innebär naturligtvis att vi först måste lära oss att utvinna alla näringsämnen och att förädla dem till hanterbara produkter som sedan lätt kan spridas ut på åkrar och ängar samt användas som gödsel i vårt skogsbruk.
Under den tid som det tar för oss att lära oss att förädla och sprida våra exkrementer på land, så att skördarna försörjer vår befolkning, hinner också våra havsområden återhämta sig. Först sedan är det dags att återkomma till diskussionen om vad vi skall göra med skarven.

Ulf Gustafsson,

Helsingfors

ANDRA LÄSER