Long Play: Proffs arbetade utan lön för ÅST:s Kalevala

Ett tjugotal personer arbetade utan ersättning i flera veckor för Åbo Svenska Teaters Kalevalauppsättning, skriver Long Play.

I Åbo Svenska Teaters Kalevala stod ett tjugotal personer på scenen. Enligt Long Plays artikel fick alla inte betalt för sitt arbete.
Det rör sig om skådespelare, musikalartister, dockteaterskådespelare och dansare, en del nyutexaminerade, samtliga proffs och kvinnor, enligt artikeln.
Personerna hade deltagit i en utbildning arrangerad av Novia i Jakobstad, yrkeshögskolan Turun ammatikorkeakoulu och Åbo Svenska Teater. Utbildningen var skräddarsydd för Kalevalauppsättningen. Deltagarna fick en roll i föreställningen, men för repetitionerna och de tio första föreställningarna skulle de inte få betalt. Utbildningen kostade 1 000 euro för varje deltagare. De betalade också själva för resor och logi.
Deltagarna kände till villkoren men enligt Long Plays uppgifter var en del inte förberedda på de många arbetstimmarna. En del var också missnöjda över att arbeta gratis.
Efter den tionde föreställningen fick alla betalt och innan det hade de fått ett stipendium på 700 euro.
"Är det rätt att en statligt finansierad institutionsteater genomför en stor del av sin produktion gratis med proffs inom ramen för en utbildning?" skriver artikelskribenten Antti Järvi. Statsstödet till ÅST var 1,2 miljoner euro i fjol, enligt Järvi.
– Föreställningen hade dubbelt så många repetitioner jämfört med en normal produktion, det vill säga 130 repetitioner. Antalet berodde på den utbildningskaraktären och att verket var krävande. För envar av de tio första föreställningarna har de som uppträdde fått ett par timmar utbildning, alltså har man ordnat en utbildnings- och feedbacksession. Alla deltagare kände till villkoren då de sökte in och kom till utbildningen, säger Jukka Aaltonen, chef för Åbo Svenska Teater i artikeln.
– Alla andra gör Disney eller färdiga musikaler. Och vi har budgeterat det här året rejält på minus på grund av att vi gör Kalevala. Det här huset hade aldrig kunnat ta in Kalevala på repertoaren om det varit en normal produktion och man hade betalat normala löner och det hade funnits dubbelt med repetitionstillfällen. Man kan helt enkelt inte få allt, säger Aaltonen.
Elina Kuusikko, Skådespelarförbundets verksamhetsledare, säger i artikeln att gratis arbete inte förekommer i kollektivavtalet.
För högskolestuderandenas praktik får man undantagsvis betala lägre lön än vanligt.

ANDRA LÄSER