Degeröbor har kämpat för sin skog i över 20 år: Staden hör oss, men lyssnar inte

– Staden är som en evighetsmaskin. Vinner vi en liten delseger börjar de om igen, säger Maija Wilskman, en av dem som kämpat i över 20 år för att Stansvikskogen på Degerö ska få stå kvar och byggplanerna flytta på sig.

Maija Wilskman och Marjo Huuskonen säger att det inte räcker att bevara de över 200 år gamla tallarna — hela Stansvikskogen behöver bevaras för att inte försämra de ekologiska värdena.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
17.10.2022 06:01
Höstens färgprakt förstärks av solljuset som silas ned genom trädkronorna, men kanske det ändå är tystnaden som är mest imponerande. Ju längre in i Stansvikskogen vi går desto mer dämpas bullret från Kronbergsstrandens byggarbeten. Här lyckas till och med en tofsmes och en mindre hackspett överrösta bruset när några aktiva i Stansvik byaförening guidar oss runt naturstigen.
– Här trivs flera arter fladdermöss. Där borta i fladan kan man höra åkergrodans bubblande läte, och där i lunden med ädla lövträd är fågelsången sagolik om vårarna, säger Maija Wilskman.
Karakteristiskt för Stansvikskogen är mångfalden av såväl arter som naturtyper, lika hotade som sammanflätade med varandra. Därför är skadan stor redan om skogen naggas i kanterna, för att inte tala om Helsingfors stads planer på att bygga bostäder för inemot 15 000 människor i Kronbergsstranden.

ANDRA LÄSER