Ny svenskspråkig AI-professor vid Helsingfors universitet: ”Viktigt att lyfta fram etiska frågor”

Det står nu klart att docent Linda Mannila blir biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet.

I höst tillträder Linda Mannila den så kallade AI-professuren vid Helsingfors universitet.
Adam Stefánsson Högnäsadam.hognas@ksfmedia.fi
16.05.2023 15:42
”Det känns ganska stort att kallas AI-professor då ämnesområdet är så brett”, säger Linda Mannila i ett pressmeddelande.
Hon har utnämnts till den nyinrättade svenskspråkiga professuren och har artificiell intelligens (AI) som fokusområde. Med sin forskning vill Mannila skapa en djupare förståelse för vad artificiell intelligens är. Men också för dess begränsningar, möjligheter och konsekvenser är.
”Det är framför allt viktigt att lyfta fram etiska frågor som berör AI.”
Artificiell intelligens och dess snabba utveckling har varit ständigt aktuellt det senaste året. Men redan år 2019 lyftes frågan om en svenskspråkig professur i ämnet upp i Linda Mannilas rapport AI och svenskan i Finland som publicerades av tankesmedjan Magma.
”Den svenska AI-professuren fyller ett otroligt viktigt behov, inte minst med tanke på hur ofta som AI debatteras i offentligheten”, säger Annika Nylander, verksamhetsledare för Tekniska Föreningen i Finland.
Professuren är tidsbestämd för en period på fem år och finansieras av sex finlandssvenska fonder, Svenska kulturfonden är största finansiär. Linda Mannila tillträder den första september.

ANDRA LÄSER