Kinas reaktion på sjunkande nativitet: Tre barn och kärlekslära

Facit från folkräkningen var dystert. Kinesiskorna föder fortfarande för få barn, enligt regimen. Så bara några år efter tvåbarnsreformen tillåts nu tre barn per familj. – Det är hög tid, säger forskaren Lisa Eklund – som dock inte tror att greppet fungerar.

Ett barn i en park i Peking tidigare i maj.
Henrik Samuelsson/TT
31.05.2021 17:40 UPPDATERAD 31.05.2021 17:53
President Xi Jinping ledde själv ett möte i politbyrån, regimens inre krets, i Peking på måndagen, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Där beslutades om krafttag i hopp om att vända utvecklingen med för många gamla i relation till de arbetsföra åldersgrupperna.
Kinesiska par tillåts nu skaffa upp till tre barn, enligt en kommuniké från mötet, som motiverar åtgärden som ett svar "på att befolkningen blir allt äldre". I sina engelskspråkiga mediekanaler beskriver Nya Kina det som att landet nu "stödjer att par skaffar tre barn".

Mer måste till

Åtgärden kommer bara fem år efter det att två barn tilläts. Problemen med sjunkande nativitet är stora. Så Lisa Eklund, docent i sociologi vid Lunds universitet som forskar om kinesiska befolkningsfrågor, kallar det senaste utspelet väntat. Men det innebär inte att det fungerar.
– Det var uppenbart att tvåbarnspolitiken inte hade nån större påverkan på födelsetalen, förutom första året då många som velat ha ett andra barn passade på, säger hon till TT.
– Så om tvåbarnspolitiken inte fick så stor effekt varför skulle trebarnspolitik få det? Det är andra, mer omfattande förändringar som måste till.

Topptung pyramid

Det handlar dels om jämställdhet och välfärd, anser hon. Och dels att det kostar för mycket att skaffa barn. Den offentliga barnomsorgen som finns i Kina är bra, men räcker inte till. Särskilt barnomsorg till barn under tre år behöver byggas ut.
Privata alternativ är ofta väldigt dyra eller dåliga. Pappaledighet finns bara i vissa provinser, och är då bara någon vecka. Så mammorna får dra nästan hela lasset – och det blir svårt att kombinera barn med karriär.
Den senaste folkräkningen redovisades så sent som för några veckor sedan. Och den visar att den kinesiska befolkningspyramiden är på väg att bli alldeles för "topptung", alltså för många äldre i relation till antalet unga.
Trebarnsåtgärden är bara en av flera som landets ledning tar till, enligt Lisa Eklund.
– De är medvetna om problemet, framför allt satsar de på att utöka barnomsorgen.

Utbildning om kärlek

Mycket riktigt talar politbyråns kommuniké från måndagens möte om "stödjande åtgärder", däribland ekonomiska morötter som skatteavdrag och bidrag, för familjebildning. Krafttag utlovas också för att stärka kvinnor på arbetsmarknaden och mot "skyhöga" hemgifter. Några detaljer kring hur regimen ser på det gamla problemet med hemgifter anges dock inte, enligt nyhetsbyrån AFP.
Och som en sista knorr i åtgärdsarsenalen utlovar också Kinas politbyrå – som består av 24 män och en kvinna – mer kärlekslära. Satsningar ska göras på utbildning "om äktenskap och kärlek" till landets unga, heter det.

Kinas befolkning

Kina räknar sin befolkning var tionde år, senast i slutet av 2020. Denna gång samlades för första gången det mesta av informationen in via nätet.
Det officiella resultatet blev att Kina nu har 1,41 miljarder invånare. Ökningen den senaste tioårsperioden är mer än fem procent – men det innebär den långsammaste folkökningstakten i landet sedan 1960-talet.
Och de stora problemen ligger i fördelningen. Åldersgruppen 15–59 år minskade med nästan 7 procentenheter jämfört med föregående tioårsperiod, medan gruppen över 60 år ökade med mer än 5 procentenheter.
Kanske ännu värre är att möjligheten till två barn som diktaturen införde 2016 inte verkar hjälpa. Landets födelsetal har sedan dess gått ned, inte upp. Det tros bland annat bero på att färre gifter sig, att familjer i storstäder har svårt med de extra kostnader som barn innebär och att allt fler kvinnor väntar med, eller helt avstår från, att skaffa barn.
Källa: AFP

ANDRA LÄSER