Så här tjänar toppolitiker i huvudstadsregionen – Esbopolitiker sticker ut ur mängden

HBL har kontrollerat hur stora toppolitikers arvoden i huvudstadsregionen är. Skillnaderna är stora. I Sibbo tjänar styrelseordföranden nästan lika mycket som kollegan i Vanda, trots att Vanda har 200 000 fler invånare.

Kaj Lindqvist i Sibbo, Timo Haapaniemi i Kyrkslätt och Henrik Vuornos i Esbo leder det politiska beslutsfattandet i sina kommuner. Ersättningarna de får för sitt jobb med samma arbetsbeskrivning varierar kraftigt.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
13.03.2023 05:00 UPPDATERAD 13.03.2023 08:28
Att vara riksdagsledamot är ett heltidsjobb. Därför får de också lön för jobbet, och den som lyckas övertyga väljarna tjänar 6 614 euro i månaden för sitt arbete.
Arvodet höjs också med tiden, och om du får olika ansvarsområden. Statsminister Sanna Marins (SDP) arvode är till exempel 13 390 euro per månad, samma som riksdagens talmans. Men också utanför riksdagen kan arvodena vara höga. Till exempel Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainens (Saml) lön ligger på runt 14 500 euro i månaden. HBL har kontrollerat vad toppolitikerna i huvudstadsregionen tjänade i arvoden och ersättningar, och skillnaden mellan politikerna är stora.

Så här gjordes jämförelsen

HBL begärde ut arvodesuppgifterna för huvudstadsregionens styrelseordförande samt fullmäktigeordförande för år 2022. I summorna finns även eventuella kilometerersättningar och övriga materialkostnader.
I jämförelsen lyfter redaktionen fram samtliga styrelseordförande, eftersom de kan anses vara kommunens toppolitiker.
Arvodena i Helsingfors är inte direkt jämförbara med kranskommunernas, eftersom huvudstaden har en skild borgmästare. Kostnadsfördelningen mellan arbetet som styrelseordförande och borgmästare är svår att avgöra, därför lyfter HBL enbart fram borgmästarens månadslön.

ANDRA LÄSER