Spelindustrin är en sann exportindustri – Vasa börjar locka till sig företagare från Helsingfors

Finländska spelföretag syns på spelmässor världen över tack vare paraplyorganisation och statsstöd. Tanken är att stödet ska återbetala sig i form av skatteintäkter och kunnande.

Spelindustrin brukar drabbas av sämre ekonomiska tider med en viss fördröjning. För tillfället går spelförsäljningen bra, uppger branschorganisationen Neogames.
Spelindustrin omsätter 2,1 miljarder euro och cirka 3 200 personer jobbar med att utveckla och marknadsföra spel i Finland.
Det är kanske skäl att sätta in siffrorna i ett sammanhang. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter omsatte finländska företag totalt 417,7 miljarder euro i fjol. Till exempel pappersindustrin omsatte 17,6 miljarder euro. Men trots den ringa storleken är spelindustrin väldigt viktig för Finlands anseende och framtid.
– Finland hör till de ledande länderna i Europa. Man måste komma ihåg att spelindustrin till nästan 100 procent är en exportindustri, säger Kari Korhonen, sakkunnig vid Business Finland.
Den statliga organisationen Business Finland understöder och investerar i finländska spelföretag. Enligt Korhonen är spelindustrin viktig för samhällsekonomin.
– Finland lever på sin export. En växande spelindustri skapar nytt kunnande, nya investeringar och skatteintäkter till Finland. Skattebetalarna vinner i slutändan på att vi stöder spelföretagen.

Företagen växer stadigt

Koopee Hiltunen, direktör på den finländska spelbranschens paraplyorganisation Neogames, säger att de medelstora spelföretagen är vinstbringande och fortsätter att växa. I Finland finns över 30 företag som omsätter minst en miljon euro.
– Det som har hänt det senaste året är att medelstorleken på företagen har vuxit. 2016 jobbade i snitt 16 personer i ett spelföretag, i dag är medeltalet 20 personer.
Spelindustrin är en cyklisk industri. För tillfället pekar trenden för omsättning neråt. Däremot grundas många företag just nu, säger Hiltunen.
– Flera erfarna spelutvecklare har under den senaste tiden grundat nya företag. Snart kommer nästa tillväxtfas att komma.
En sak som däremot bekymrar Hiltunen är att unga entreprenörer lyser med sin frånvaro. Medelåldern för uppstartsföretagare är 40–50 år.
Världsekonomin ser ut att gå mot en svagare tillväxt, men det oroar varken Hiltunen eller Korhonen. Folk slutar spela först om köpkraften sjunker avsevärt.

Vasa tror på spelkluster

Spelföretagen i huvudstadsregionen står för 97 procent av branschens omsättning. Det beror på ett par storföretag som håvar in pengar.
I till exempel Tammerfors, Uleåborg och Jyväskylä har flera företag vuxit sig större. Enligt Hiltunen sackar kustområdet och i synnerhet Österbotten efter.
Patrick Latvasalo leder Vasas lokala avdelning av IGDA Finland (The international game developers association). Föreningen jobbar för att främja spelutvecklares karriärer och liv genom att till exempel ordna evenemang och förena människor som jobbar med spel.
Han berättar att det finns ett tiotal spelföretag i Vasaregionen med Platonic Partnership i spetsen. De flesta andra är ensamföretagare och många av dem är nygrundade. Enligt honom har tillväxten precis börjat ta fart.
– Även om du befinner dig i Vasa är hela världen öppen för dig. På sistone har spelindustrin vuxit här då det har flyttat nya erfarna personer från huvudstadsregionen.
Det finns några projekt för att marknadsföra spelindustrin i regionen, men Latvasalo önskar mer synlighet och stöd från staden.
– Jag tror att spelindustrin skulle växa ytterligare om spelklustret skulle marknadsföras mera.

Behöver arbetskraftsinvandring

Den allra största utmaningen inom branschen är kompetensbrist. Koopee Hiltunen säger att han dagligen får höra att företag har svårt att hitta personer med rätt kunskaper.
Bland de 3 200 som jobbar i branschen är 27 procent utländska medborgare. 10 procent kommer utanför EU, alltså över 300 personer.
– De här personerna är helt centrala för att företagen ska kunna växa och för tillfället tar det tre till fyra månader för Migrationsverket att behandla ansökningarna. Processen fungerar inte och det är en kritisk situation för spelindustrin, säger Hiltunen.

Spelindustrin i siffror

Spelindustrin omsatte 2,1 miljarder euro i fjol. Det är mindre än under guldåldern 2015–2017, då företagen omsatte uppemot 2,5 miljarder euro.
Cirka 3 200 personer jobbar med spel i Finland. 75 procent jobbar i huvudstadsregionen.
2004 jobbade 600 personer inom spelindustrin, 2010 jobbade 1 800 personer där, 2016 2 750 och nu senast, 2018, 3 200.
2016 fanns det bara två företag som omsatte mer än 50 miljoner euro. 2018 hade antalet fördubblats.

ANDRA LÄSER