Åldern har betydelse – stor betydelse

HBL:s medarbetare i Moskva, Anna-Lena Laurén, skriver om ålderns stora betydelse i Ryssland och konstaterar att man där inte säger emot äldre utan låter dem hålla fast vid sina eventuellt förstockade åsikter.

UtrikeskrönikaAnna-Lena Laurén
29.01.2017 09:52 UPPDATERAD 29.01.2017 14:04
– Varför skriver du ut ålder och yrken på människorna som du intervjuar? Är det relevant? undrade en läsare nyligen i ett mejl.
Jag upplever faktiskt att det är det. I all synnerhet i Ryssland där jag ofta kan skönja en mycket stor skillnad mellan hur olika generationer tänker. Vilket inte alltid betyder att den äldre generationen är mer konservativ än den yngre. Ibland kan det vara tvärtom.
En av mina väninnor i Moskva säger att hennes generation är den enda anti-sovjetiska generationen i Ryssland. Hon är drygt fyrtio, när järnridån kollapsade var hon arton år gammal och hade precis gått ut skolan. Enligt henne är generationen över femtio för starkt påverkad av sitt sovjetförflutna. Generationen under trettiofem är i sin tur alldeles för mottaglig för propaganda eftersom den aldrig har upplevt Sovjet.
Jag är ungefär lika gammal som hon och även om jag bara besökte Ryssland på 1990-talet har vi samma syn på denna epok i rysk historia. Jag minns de underliga lönnbarerna i Sankt Petersburg där man drack absint, jag minns umgänget med ryssar, deras frågor, deras berättelser, och framför allt minns jag deras totala öppenhet och frihet från komplex. De såg det inte som ett problem att Ryssland hade något att lära av väst – tvärtom litade de på kraften i sin egen kultur. Ingen som har upplevt det tror att dagens ryska regim är något evigt och naturligt, att Ryssland per definition inte kan vara ett öppet samhälle.
I umgänget ryssar emellan har åldern stor betydelse. I en buss eller spårvagn är det fortfarande självklart att man stiger upp och erbjuder äldre personer sin plats om det är fullsatt. Man säger inte emot äldre utan låter dem hålla fast vid sina eventuellt förstockade åsikter. Ibland kan jag tycka att det är rätt vilsamt.
Äldre personer får tilltala yngre i egenskap av äldre. När jag intervjuade Svetlana Aleksijevitj och bad henne signera min bok skrev hon "Till den rara Anna-Lena" på titelbladet – en signering som jag vårdar som min käraste skatt. Jag älskar att en Nobelpristagare tilltalade mig som en välvillig äldre rysk kvinna tilltalar en yngre, på samma sätt som en tant i tunnelbanan i Moskva kan ta tag i ens arm och utropa:
– Dotjka (dotter), kan du hjälpa mig till rulltrappan!
Formell utbildning och titlar är fortfarande mycket viktiga i Ryssland. När jag gör intervjuer på gatan och frågar någon vad vederbörande jobbar med kan jag ofta få obegripliga svar.
– Vad jobbar du med?
– Jag är manager.
– Vad betyder det?
– Jag sysslar med handel.
– Vilken slags handel?
– Import.
– Vad importerar ni?
– Olika slags varor.
Att säga att man är expedit i en möbelaffär går av någon anledning inte.
I genren ryska svar är ett av de mest typiska när man frågar ryska kvinnor över femtio hur gamla de är.
– Hur gammal är ni?
– Mellan 55 och 60.
Anna-Lena Laurén är HBL:s medarbetare i Moskva

ANDRA LÄSER