Insändare: Apotti skrämde vettet ur mig

04.10.2022 16:16
För två år sedan upptäcktes en mindre tumör i mitt ena bröst. Den avlägsnades snabbt. Senare undersökningar visade att operationen lyckats helt. Jag fick beskedet att någon risk för återfall inte förelåg, på grund av min ålder. En i fjol gjord röntgenkontroll bekräftade faktum. I den tron levde jag ända till den 3 september i år. Den andra eftergranskningen gjord på HUS ledde nu till en diagnos, undertecknad av läkare. Diagnosen lydde ”En allvarlig sjukdom”. Av allt att döma hade jag fått ett återfall. I mina ögon lät detta som en dödsdom. Mot gällande praxis ingalunda meddelat av en läkare utan med ett opersonligt besked från Maisa.
Efter flera telefonsamtal till sjukhuset fick jag ett automatiskt löfte om kontakt inom två dygn. Efter att jag hållits på sträckbänken ringde sedan en skötare äntligen upp mig. Beskedet var lugnande. Röntgenbilden som tagits den 3 september var negativ; allt var i sin ordning. Det meddelande som skrämt vettet ur mig var två år gammalt – de facto den ursprungliga diagnosen från HUS. Denna diagnos hade det nya patientdatasystemet Apotti sänt till Maisa. Apotti har med kraft ifrågasatts av ett flertal finländska läkare – systemet har uppenbara brister. Sjukvårdaren som kontaktade mig lät mig också förstå att jag inte var den enda som drabbats på liknande sätt.
Jag förenar mig med de kritiska läkarna och kommer i fortsättningen att undvika alla meddelanden från Maisa.
Svea Ilmonen, pensionerad översköterska, Grankulla

ANDRA LÄSER