Julia Korkman är ny arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid Åbo Akademi

Korkman har utnämnts till arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid ämnet juridik vid Åbo Akademi.

Julia Korkman är docent i rättspsykologi.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
17.03.2023 18:56
”Jag är otroligt inspirerad av utnämningen, och ser fram emot att bidra till att kunnandet om frågor kring människans beteende, om vittnesmål, om förhör, beslutsfattning och psykologiska faktorer som påverkar processerna”, säger Julia Korkman i ett pressmeddelande efter att hon utnämnts till ny arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid Åbo Akademi.
En arbetslivsprofessor fungerar som en brobyggare mellan akademin och det omgivande samhället och bidrar med kunskaper och insikter från en karriär utanför universitetssektorn.
”Efter att ha undervisat och handlett yrkesverksamma jurister under merparten av min karriär har jag hört många säga att de önskade att de fått mer insyn i de här frågorna redan under studierna. Samtidigt hoppas jag kunna bidra till en bredare dialog mellan arbetslivet och universitetet”, säger Korkman.
Korkman har länge forskat vid forskningsgruppen i rättspsykologi vid Åbo Akademi och ansvarar även för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi. Hon är för tillfället verksam som specialplanerare vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI.
Anställningen som arbetslivsprofessor sköts vid sidan om andra uppgifter och är tidsbunden. Korkman kommer att börja i augusti i år och fram till juli år 2026. 

ANDRA LÄSER