Lukas studerar i USA – på Åland

Lukas Lantz är 16 år och har aldrig gått i vanlig skola. Just nu går han en gymnasieutbildning i USA, på distans, från sitt hem på Åland.

Aldrig i skolklass. Lukas Lantz och hans syskon har alltid fått hemundervisning. På nätet tar han nu kurser i ett gymnasium i USA.
– Jag har alltid gjort på mitt sätt och det har funkat, säger Lukas Lantz.
I familjen Lantz finns tre hemundervisade barn. Först ut bland syskonen var Lukas.
– Både mamma och pappa har alltid undervisat mig och mina småsyskon som nu är 9 och 13 år gamla. Vi har inte ens gått på dagis. Nu när jag pluggar på distansgymnasium sköter jag mina studier själv, även om de förstås hjälper mig om jag behöver.

Skolflyktingar

Våren 2011 flyttade familjen Lantz från Sverige till Åland. En lagändring gjorde att det inte längre var tillåtet att hemundervisa sina barn där. Det här var familjens enda, men samtidigt självklara, anledning till att flytta från Sverige. Åland var inte ett naturligt val till en början. England stod nära till hands. Men när familjen insåg att öriket är svenskspråkigt men hör till Finland och saknar skolplikt, förstod de att de inte behövde flytta så långt från släkt och vänner i Sverige. Valet blev lite enklare.

Nära familjerelation

Visst var det jobbigt att byta land, menar Lukas, även om det var självfallet att flytta för att kunna fortsätta med hemundervisningen.
– Jag har ju alltid gjort så här. Det har funkat för mig och jag har trivts med det.
Några nackdelar ser han inte. Han har heller aldrig känt att han har saknat något.
– Jag har ju ingenting att jämföra med. Ibland saknar man gemenskapen i en skola, men samtidigt har jag ju mina kompisar som jag har fått på annat håll.
Familjen lever, som han säger, i en närmare relation med varandra än om alla skulle vara på olika håll hela dagarna.

Parallell inlärning

Hur gör man när man är syskon i olika åldrar som studerar hemma?
– Vi har gjort samma saker, men på olika nivåer. Jag som var äldst kunde till exempel skriva blogginlägg och uppsatser i det ämnet som vi höll på med, mellan mellanbrorsan gjorde det lite mindre avancerat. Yngsta brorsan hängde mest på. Det gjorde han redan innan skolåldern.
En gång per termin kommer en lärare från den kommunala skolan för att se hur det går.
I övrigt sköter familjen grundskoleundervisningen och inlärningen helt fritt. Man studerar in alla skolämnen som finns i läroplanen och mot slutet av terminen, berättar Lukas, stämmer man av för att se så att man inte har missat något.
– I så fall kan man lägga en vecka på att bara studera in det man eventuellt har missat.

Gymnasiebetyg

Från grundskolan har Lukas inget betyg, även om han skulle ha kunnat tenta av den om han så hade önskat. Men tack vare möjligheten att på distans gå i en privat gymnasieskola i USA kunde han komma in utan betyg. Han kommer att få gymnasiebetyg efter tre års hemstudier.
Därefter har han förstås möjlighet att söka vidare till högskolor och universitet. Men den världen lockar inte nämnvärt. Lukas har andra planer.
– Jag kommer nog att fortsätta med musik och teater!
Musik och teater har han redan en hel del erfarenheter av. Senaste sommar spelade han bland annat Birk i Ronja Rövardotter på Stallhalla på Åland. Och de timmar han går i Teaterskolan i Mariehamn får han räkna tillgodo i gymnasiestudierna, precis som sitt musicerande.
– Jag redovisar alla mina studietimmar. På fredagarna räknar jag ihop dem och ser till så att jag har gjort tillräckligt, annars har jag möjlighet att jobba ikapp under helgen.

Engelska är studiespråk

– Jag stiger upp vid sju-åtta på morgonen och sätter upp schema för dagen. Sammanlagt pluggar jag fem-sex timmar om dagen, säger Lukas.
– Jag har en kontakt på skolan som jag har skypesamtal med. Jag visar upp och redovisar vad jag har gjort, plus att jag har en privat blogg för skolarbetet och skickar länkar till uppsatser och liknande som jag har skrivit.
För Lukas är just den här skolans fokus på individens lärande och den personliga utvecklingen en viktig aspekt. Skolarbetet går på engelska, men det är inga problem för Lukas som upplever engelskan som sitt andra språk.
– Jag har alltid fascinerats av engelskan och England och har läst mycket på engelska.
Det finns en del frågor och missförstånd kring hemundervisning.
– Den vanligaste frågan är kring socialiseringen, hur man funkar med andra barn.
Själv har Lukas alltid träffat både unga och gamla, bland annat genom musiken. Fördelarna med att hemundervisas tror han är väldigt olika för olika personer.
– Vissa passar bättre för skolan än andra.
Att man skulle bli mindre socialt kompetent för att man inte går i dagis och skola tror han inte. Och Lukas själv är beviset på motsatsen.

Hemundervisning i Finland och i Sverige

Hemundervisning är en utbildningsform där föräldrarna tar ansvaret för barnens utbildning. Eftersom Finland har läroplikt, inte skolplikt, kan den fullgöras genom att den läropliktiga inhämtar kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs utan att gå i skola. En anmälan till skolnämnden räcker för att påvisa att hemmet tar ansvar för undervisningen.
342 personer hemundervisades i Finland 2016. Att jämföra med 2011 då siffran låg på 222 personer. Under de senaste fem åren har barn i hemundervisningen på Åland mer än fyradubblats. Hösten 2015 hemundervisades 23 barn, 2016 var siffran uppe i 34 barn.
Till skillnad från Finland har Sverige skolplikt. Sedan 2011 är det inte längre tillåtet att bedriva hemundervisning. Svenska hemundervisande familjer blev i och med beslutet tvungna att flytta från Sverige för att kunna fortsätta undervisa hemma, och kallas i folkmun "skolflyktingar".
Källor: http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/elevbedomningen/bedomning_av_laropliktiga_som_studerar_hemma
http://www.asub.ax/archive.con?art_id=1783
http://tilastokeskus.fi/keruu/jaop/lomakkeet_sv.html
ANDRA LÄSER