Plastbilar ger inget skydd vid åska

I en bil av metall samlas de elektriska laddningarna i bilens metalliska tak eftersom de lockats dit av åskmolnet ovanför.

Terhi Laurila vid Meteorologiska Institutet anger (HBL 6.7) Debatt att man för att få skydd mot åska skall söka sig in i ett hus eller bil. Hus är ofta skyddade av åskledare. Blixten slår ner i åskledaren och dess elström leds via åskledaren ner i marken. Huset och dess invånare klarar sig därför oskadda. En bil är också säker i åskväder.
I en bil av metall samlas de elektriska laddningarna i bilens metalliska tak eftersom de lockats dit av åskmolnet ovanför. Blixten kan mycket väl slå ner i bilens tak eftersom åskmolnets och bilens laddning är av motsatt slag. När blixten slår ner i bilens tak, leds laddningen längs bilens yttre metallyta ner i marken. Eftersom laddningen leds i metallens yttre yta klarar sig bilens passagerare oskadda. Bilen kan ta skada till exempel om en antenn eller bilens elektriska delar står i kontakt med bilens metalliska skal. Betydelsen är alltså att blixten kan slå ner i en bil av metall, men att passagerarna inne i bilen är säkra.
Bildäckens kvalitet har inget med saken att göra. För en blixt, som rört sig hundratals meter genom luft, är ett gummidäck på tio centimeter inget som helst hinder. En bil som däremot inte är av metall, utan till exempel av plast eller annat isolerande material, erbjuder inget skydd mot åska. En plastbil antänds av en blixt och blir till aska och för passagerarna går det dåligt.

Ragnar Öst,

Pyttis

ANDRA LÄSER