Lättnad att vänta: Matpriserna vänder nedåt enligt prognos

Är det motigt att få pengarna att räcka till? I fjol steg matpriserna med i snitt 10,5 procent. Enligt en färsk prognos börjar de vända nedåt i år.

Äntligen lite billigare? Livsmedelspriserna börjar sjunka i år förutspår Naturresursinstitutet.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
24.05.2023 14:55
Naturresursinstitutet presenterade en färsk konjunkturöversikt över jordbruks- och livsmedelsekonomin på onsdagen. För konsumenterna innebär den en viss lättnad.
Enligt prognosen väntas livsmedelspriserna börja sjunka under den andra halvan av 2023. Det beror på att de så kallade insatsvarorna i livsmedelskedjan, som energi och gödsel, håller på att bli billigare.
Ser man till hela 2023 kommer prisnivån ändå att vara 7–8 procent högre än i fjol. Prisuppgången i början av året har varit så stor.
I fjol steg livsmedelspriserna med i snitt 10,5 procent. Störst var uppgången för kaffe (37,5 procent), färsk fisk (31,9 procent), mjöl (28,7 procent) och ägg (25 procent).
Prisökningarna har påverkat köpvanorna. Enligt Naturresursinstitutet minskade konsumtionen av kött i fjol, och institutet förutspår att den utvecklingen fortsätter också i år. 
Konsumenterna har börjat föredra billigare produktgrupper. Konsumtionen av nötkött minskade kraftigt. Griskött var det vanligaste köttet, medan fjäderfä är nästpopulärast.
Också produktionen av kött har minskat, liksom mjölkproduktionen. Nästan 400 gårdar, eller 8 procent av alla mjölkgårdar, lade ner sin verksamhet 2022.
Finland importerar mer livsmedel än vi exporterar.
Under fjolåret uppgick exporten av livsmedel och råvaror till 1,8 miljarder euro. Importen gick på 5,5 miljarder euro.
Störst är importen från Tyskland medan Sverige kommer på andra plats. De största exportländerna i fjol var Sverige, Estland, Ryssland och Norge.

ANDRA LÄSER