Staden vill lägga Savoyteaterns verksamhet på entreprenad – personalen chockad: ”Ett bedrövligt förslag”

Ett konsultförslag går ut på att Helsingfors stads kulturtjänsters verksamhet på Savoyteatern på Kaserngatan i framtiden skulle skötas av en utomstående entreprenör.

Savoyteatern har haft ett brett utbud av både musik och teater. 
Niclas Lönnqvistniclas.lonnqvist@hbl.fi
06.10.2022 14:37 UPPDATERAD 06.10.2022 16:38
På onsdagen fick anställda vid Helsingfors stads kulturtjänster ta del av en konsultrapport som går ut på att Savoyteaterns verksamhet ska läggas ut på en utomstående entreprenör och att 9 anställda vid teatern flyttas till stadens andra kulturhus som till exempel Stoa i Östra centrum eller Nordhuset i Nordsjö.
Staden skulle i fortsättningen köpa tjänsterna för ungefär 800 000 euro, vilket motsvarar den årliga budgeten för Savoyteatern. Sampo Laurikainen, som är förtroendeman för de anställda och kulturplanerare på staden, beskriver rapporten som bedrövlig. Han har tidigare fungerat sju år som producent för Savoy.
– Det är en motstridig rapport. Det står att staden hittills på ett kostnadseffektivt sätt producerat kulturtjänster, bidragit till den kulturella mångfalden och följt stadens strategi. I utredningen kom man fram till fyra möjligheter: Den första är att verksamheten fortsätter i stadens regi som förut. Den andra är att göra om Savoy till en stiftelse eller ett aktiebolag i stadens ägo med en egen och friare budget som sträcker sig längre än ett år. Det tredje är att verksamheten fortsätter så att hyresvärden, fastighetsbolaget Ahlström Capital, hyr ut verksamheten till en programbyrå eller ett restaurangföretag som staden köper tjänster av. I det fjärde alternativet skulle staden inte på något sätt vara involverat i Savoy, säger Laurikainen.
Helsingfors stads tjänstemän vill gå in för det tredje alternativet. Det betyder också att all utrustning som finns på teatern skulle gå till företaget som driver verksamheten.
– Jag har svårt att se hur staden skulle ha den expertis som krävs för att konkurrensutsätta verksamhet av det här slaget och följa upp verksamheten. En kommersiell aktör tänker bara på vinst och då tror jag att den mångfald i programmet som Savoy bjudit på är ett minne blott. 
De anställda vid Savoyteatern är rädda för att mångfalden i programmet försvinner om teaterns verksamhet sköts på entreprenad.
Laurikainen säger att de entreprenörer eller programbyråer som intervjuats i rapporten aldrig haft någon verksamhet i Savoy. Orsaken till att utredningen om Savoys framtid är aktuell är att hyreskontraktet med Ahlström Capital går ut sommaren 2023. Ahlström Capital har meddelat att de vill att kulturverksamheten fortsätter.
– Det finns inget strul mellan Ahlström Capital och staden. Jag är rädd för att en kommersiell aktör har helt annat intresse för Savoy än hittills. Det känns ledsamt, säger Laurikainen.

Inga beslut fattade

Sektorchef Laura Aalto på Helsingfors stads kultur- och fritidssektor säger att staden i flera år har sökt en ny administrativ modell för Savoyteatern. Hon understryker att inga beslut är fattade om Savoy.
– Vi undersöker möjligheten till en så kallad private-public-modell. I fjol fattade kultur -och fritidsnämnden ett beslut, och året innan utarbetades en vision om stadens kulturstrategi som går ut på att söka alternativa modeller för att producera kultur. Det är inte ett självändamål att staden själv producerar tjänsterna. Med den här modellen vill vi inte ha besparingar. Det ska fortfarande finnas ett högklassigt kulturutbud på Savoyteatern. Vi vill också att stadens resurser fördelas på regionala kulturhus. De anställda som jobbar på Savoyteatern garanteras jobb på något av våra andra kulturhus, säger Aalto.
Enligt henne är stadens mål för Savoy att satsa på innehållet och inte på väggarna. I den nya modellen skulle den privata aktören vara hyresgäst och staden stöder innehållet.
– Det är viktigt för staden att trygga mångfalden i Savoys utbud. Det har varit föremål för oro och kritik i offentligheten. Savoy förändras så lite som möjligt, men det ska finnas en kommersiell aktör som har viljan att utveckla Savoy, säger Aalto.
Enligt det preliminära planerna skulle Savoyteatern vara i ny regi från och med 2024.
Artikeln uppdaterad klockan 16.38 med sektorchef Laura Aaltos kommentarer.
På Savoyteatern har uppträtt balnd andra Nick Lowe, Billy Bragg och Tuomari Nurmio.

ANDRA LÄSER