162 nya fall av corona

Över 34 procent av Finlands befolkning är vaccinerad.

Incidensen fortsätter att sjunka.
Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 162 nya coronafall på söndagen. Hittills har 88 723 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemin fick sin början.
Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, fortsätter att sjunka. I dag är den 52,7 i hela landet.
Fram till fredagseftermiddagen hade 922 coronarelaterade dödsfall rapporterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.
På fredagen vårdades 133 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem fick 28 intensivvård.
Enligt institutets vaccinationsregister har 1 903 818 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavaccin, vilket motsvarar 34,2 av befolkningen. Av dem har 199 480 fått två doser.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.
ANDRA LÄSER