Katja Köngäs får pris för sitt ambitiösa arbete för dansen: "Det är inte ett jobb, det är min passion"

Katja Köngäs är årets dansfostrare i Finland. Hon får priset för sitt inspirerande grepp och sina konstnärligt ambitiösa projekt för den tvåspråkiga verksamheten.

Katja Köngäs började med tre dansgrupper år 1995. Nu har Hurja piruetti 100 gruppermed 800 dansare.
– Det är lite ljus i mörkret när allt känns så svart, säger en sprudlande glad Katja Köngäs om den utmärkelse hon får i dag.
– Priset lyfter inte bara fram vad jag har gjort, utan det visar också på att Raseborg har ett jättebra kulturfält med många aktiva aktörer. Hurja Piruettis synlighet är summan av många faktorer, och det vill jag tacka alla aktörer för. Det är bra att Raseborg får synlighet också utanför kommunen.
Utmärkelsen Årets dansfostrare delas ut av Förbundet för Finlands dansinstitut. I motiveringarna står att Köngäs har gjort ett imponerande konst- och dansfostringsarbete i Raseborg sedan 1995. Sedan dess har den föreningsbaserade verksamheten vuxit från en dansklubb med tre grupper till ett institut med över 100 grupper och 800 elever i alla åldrar.

Vad är hemligheten bakom framgången med Hurja Piruetti?

– Hurja Piruetti är som en familj där vi jobbar alla tillsammans. Vi har många eldsjälar och ett stort nätverk. Allt fungerar, och alla är så ivriga att hjälpa till. Vi har en jättestark gemenskap, det är vår bas, säger Köngäs.
– Jag är rörd av detta kreativa arbete och rörelsen. För mig är det inte bara ett jobb, det är min passion.
Under coronatiden har verksamheten ställts inför många hinder och utmaningar, men föreningen har försökt hitta på sätt att kompensera bortfallet av de föreställningar och projekt som vanligen sysselsätter grupperna. En rolig grej som fötts ur coronabegränsningarna är maskoten Hurja Björn.
– Det var en tanke som kom till mig en natt när jag inte kunde sova och låg och funderade på vad vi kunde göra för roliga grejer när vi inte kan göra det vi vanligen gör. Hurja Björn är en dansare som är utklädd till björn och har besökt de olika grupperna och gjort tassiga saker, säger Köngäs.
– Det var egentligen tänkt för barnen men det fungerade lika bra i mommogruppen.

Tvåspråkighet en rikedom

Prismotiveringen lyfter också fram tvåspråkigheten i Hurja Piruetti: "Verksamheten i Hurja Piruetti kombinerar språk och kultur på ett fantastiskt sätt".
– Den absoluta rikedomen i vår region är tvåspråkighet, och vi kan verkligen vara stolta över den. I våra aktiviteter uppmuntrar vi deltagarna att prova ett annat modersmål. Jag har hört att en del av våra unga dansare försöker prata finska den ena dagen och svenska den andra, och sedan också engelska. Jag tycker att detta är den mest autentiska och lokala särprägeln, om någon, säger Köngäs.

ANDRA LÄSER