Saml störst i Helsingfors, seger för SFP

De Grönas förhoppning om att bli störst i Helsingfors och få borgmästarplatsen kom på skam. Samlingspartiet gjorde ett gott val i huvudstaden. SFP vann också, likaså Vänsterförbundet.

De Grönas Anni Sinnemäki.
13.06.2021 23:05 UPPDATERAD 13.06.2021 23:46
Svenska folkpartiets förhoppning om ett mandat till i Helsingfors ser ut att förverkligas – åtminstone när detta skrivs och kring hälften av rösterna i huvudstaden är räknade. Om medvinden håller i sig när fler röster har räknats får SFP sex mandat, vilket definitivt tryggar platsen i stadsstyrelsen som man kunde behålla också med fem mandat under den här fullmäktigeperioden. Det sjätte och sista mandatet ser ut att gå till Petrus Pennanen från Öppna partiet, som ställde upp på SFP:s lista.
Samlingspartiet gjorde ett mycket gott val i Helsingfors och skillnaden till De Gröna, näststörst i Helsingfors är sex procentenheter. Men det ska påpekas att många av de röstningsområden där De Gröna brukar klara sig bra inte hade räknats. Slutresultatet kan alltså påverkas, men skillnaden mellan de två största är så pass stor kan Samlingspartiet känna sig ganska säker. Allt tyder på att Juhana Vartiainen blir Helsingfors nya borgmästare.
Vänsterförbundet klarade sig också bra i huvudstaden och ser ut att öka sina mandat från 10 till 12. Den vinsten kan också delvis förklara De Grönas förlust. I det här skedet är det svårt att veta hur uppgiften om en polisutredning om Anni Sinnemäki och ett eventuellt tjänstebrott har påverkat –men givetvis gjorde det inte De Grönas sits bättre.
Socialdemokraternas kräftgång i Helsingfors fortsätter som det nu ser ut. SDP tappar ett mandat, i och med VF:s vinst åker SDP ned på fjärde plats i Helsingfors och blir alltså omkört av VF. Men Socialdemokraterna är fortfarande större än Sannfinländarna, som går framåt i Helsingfors, men bara med ett mandat till.
Rörelse Nu hör också till segrarna i huvudstaden – både far Harry och sonen Joel Harkimo blir invalda. Det är inte ett dåligt resultat för ett nytt parti.
Röstdrottning i Helsingfors är Samlingspartiets Elina Valtonen, som verkar få fler röster än borgmästarkandidaten Vartiainen.
Det finns många svensk- och tvåspråkiga i fullmäktige – även om SDP:s Thomas Wallgren ser ut att falla ut. I SFP-gruppen verkar Nora Grotenfelt stå för förnyelsen, vid sidan av Pennanen.
Bland VF:s invalda finns Veronika Honkasalo och Mia Haglund och De Gröna har Amanda Pasanen.
Samlingspartiet har Harry Bogomoloff, Lotta Backlund och läkaren Maaret Castrén som är ny i Helsingforspolitiken.
I Vanda blir det maktskifte när Samlingspartiet blir större än SDP som tappar två mandat. Den stora valvinnaren är Sannfinländarna som kommer in på tredje plats och tar fyra nya mandat. Sannfinländarna har varit en kraft att räkna med också tidigare. SFP håller sina två mandat.
SFP:s Anna-Maja Henriksson kan vara nöjd – SFP gjorde ett gott val och var det enda regeringsparti som inte backade.
I Esbo hade vid den här upplagans pressläggning knappa hälften av rösterna räknats. Samlingspartiet stärker sin redan från tidigare starka ställning, medan Esbos näst största parti fortfarande är De Gröna, trots att partiet tappar flera mandat. Sannfinländarna får åtta mandat, det är ett mer än tidigare medan SFP behåller sina mandat trots en lite större andel av rösterna.
Grankulla hade räknat alla röster redan innan 21.30. SFP behåller sin position som största parti med 42 procent av rösterna. Samlingspartiet är fortfarande näst störst, men båda partierna tappade var sitt mandat. De Gröna tar det ena mandatet och Sannfinländarna det andra. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna håller sina mandat. Därmed blir det knappast stora förändringar i Grankullapolitiken, även om en del nya fullmäktigeledamöter gör entré. Till dem hör Gunilla Löfstedt-Söderholm, som fick näst mest röster av SFP:s kandidater efter röstdrottningen Veronica Rehn-Kivi.
I huvudstadsregionen är Samlingspartiet alltså den verkliga maktfaktorn. Så har det varit redan tidigare i Helsingfors och Esbo. Nu kan partiet räkna in också Vanda.
De gröna gör ett dåligt val, även om det kan ha gått lite bättre i huvudstadsregionen än det ser ut i skrivande stund.
För SFP var kommunalvalet en succé i huvudstadsregionen – och det är värt att notera att SFP var det enda regeringspartiet som inte backade.

ANDRA LÄSER