Många sätt är riktigt dåliga

Finlandisering får en ny betydelse när man ser till hur Finland väljer att förbli stängt i ett Europa som börjar öppna upp. Det finns fler sätt att slå vakt om hälsan än att hålla gränserna stängda.

I fjol våras var det ingen som visste hur hårt covid-19 skulle drabba världen och världsekonomin. Många länder stängde gränserna, det blev förbjudet att samlas i större grupper, skolor stängde och de som bara hade en möjlighet uppmanades att jobba på distans. Undantaget inom EU var till en början Sverige, genom att hålla samhället öppet skulle ekonomin rulla på samtidigt som man uppnådde flockimmunitet var det tänkt.

ANDRA LÄSER