Häkkänen: Hårda sanktioner och bättre övervakning inom äldreomsorgen

Enligt justitieminister Antti Häkkänen (Saml) kan försummelserna inom äldreomsorgen redan nu uppfylla de villkor som ställs i strafflagen.

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) efterlyser också hårdare ekonomiska sanktioner för vårdbolag som bryter mot lagen.
SPT
10.02.2019 18:23 UPPDATERAD 10.02.2019 19:35
Justitieminister Antti Häkkänen kräver hårdare sanktioner och effektivare övervakning mot oegentligheterna inom äldreomsorgen.
Han anser att sanktionerna ändå bara är en del av de åtgärder som krävs. Enligt Häkkänen borde Social- och hälsovårdsministeriet utarbeta ett omfattande program för att förbättra äldreomsorgen, där antalet vårdare höjs och regleringen skärps.
Häkkänen anser också att de kommunala beslutsfattarna borde bära ett större ansvar för äldreomsorgen.
– Problemen inom äldreomsorgen är en skamfläck för Finland, säger Häkkänen i ett pressmeddelande.
Häkkänen säger att finansminister Petteri Orpo för en vecka sedan bad honom fundera över hur man kunde införa hårdare sanktioner också inom äldreomsorgen.
– En god omsorg borde vara en självklarhet 2019, men tydligen behövs sanktioner och en effektivare övervakning.
– De grova missförhållanden som har kommit fram under de senaste veckorna är en fortsättning på det problem som pågått i åratal. Förtroendet måste återvinnas, säger Häkkänen.

Hårdare ekonomiska sanktioner

Enligt Häkkänen kan vårdslösheten inom äldreomsorgen redan nu uppfylla de villkor som ställs i strafflagen. Det gäller bland annat försummelse, bedrägeri och förfalskning. Till exempel att använda sig av så kallade spökvårdare i vinstsyfte kan enligt Häkkänen enligt strafflagen klassas som bedrägeri.
– Övervakningsmyndigheten måste samarbeta med polisen. Det straffrättsliga ansvaret måste göras gällande, skriver Häkkänen i pressmeddelandet.
Han efterlyser också hårdare ekonomiska sanktioner.
– Jag tycker man bör överväga att vårdbolag som bryter mot lagen inte bör ha rätt att få ekonomisk ersättning av kommunen eller klienterna för den service de ger i de fallen.
Häkkänen anser att man också bör överväga att övervakningsmyndigheten i grova fall kunde införa sanktioner som baserar sig på omsättningen för de bolag som gjort sig skyldiga till missbruk.
– Det borde införas ett hot om hårda ekonomiska sanktioner, säger Häkkänen.

ANDRA LÄSER