Irritation i Ständerhuset: Sipiläs och Rinnes klockor är i otakt

Den avgående och den sannolikt blivande statsministern har olika uppfattning om hur regeringsförhandlingarna framskrider. Juha Sipilä klagar på att ingenting händer medan Antti Rinne är nöjd med att tidtabellen verkar hålla.

Centerns ordförande Juha Sipilä är frustrerad för att regeringsförhandlingarna löper för trögt. De andra partiledarna är av annan uppfattning.
De första tecknen på en kris har seglat upp i offentligheten under regeringsförhandlingarna i Ständerhuset. Fram till fredag lunchtid lyckades alla parter hålla god min utåt. Då klev Centerledaren Juha Sipilä fram och klagade på att det händer för lite och för långsamt.
– Vi har fortfarande de stora besluten framför oss. Vi har inte än tagit beslut i en enda större fråga. Vi har inga beslut om den stora bilden av ekonomin och sysselsättningen, sade Sipilä till reportrar i riksdagen.
– Vi fortsätter under veckoslutet och så småningom måste vi nå beslut så att arbetsgrupperna kommer vidare, tillade han.
På en fråga om det blir svårt att få till en regering med den aktuella fempartikoalitionen svarade Sipilä:
– Svårt blir det. Vi gör vårt bästa, men det syns nog att alla inte delar samma värdegrund.
Han tillade att situationen inte kan betecknas som en kris, men att man så småningom måste komma vidare.
När partiledarna kort senare anlände till Ständerhuset tog såväl Antti Rinne (SDP) som Anna-Maja Henriksson och Li Andersson (VF) avstånd från Sipiläs utspel. De menade att arbetsgrupperna jobbar på hela tiden – ingalunda i total ovisshet om de finansiella ramarna – och vidare att alla fem partier jobbar på ett gemensamt regeringsprogram.

Inget tack för SFP-stöd

Antti Rinne sade att det hör till förhandlingsdynamiken att det inte än finns konkreta beslut.
– Efter tjugo år av olika förhandlingar är det ingen överraskning för mig. Inget är avtalat förrän allting är avtalat, och vi har mycket kvar att avtala.
Rinne håller alltjämt fast vid sin ursprungliga tidtabell, att man ska kunna ha regeringsprogrammet klart på fredag nästa vecka. Han viftade, förmodligen i egenskap av förhandlingsordförande, bort Juha Sipiläs utspel som ett "normalt sätt att vädra sin uppfattning".
Anna-Maja Henriksson var tydligare kritisk mot Sipiläs utspel. Enligt henne fortlöper förhandlingarna hela tiden och det är alltjämt gott om tid att nå lösningar i viktiga frågor. Hon hänvisade främst till Sipiläs uttalande att "i ganska många frågor är Centern ensamt om att försvara hållbart jord- och skogsbruk".
– Jag förundrar mig framför allt över vad han sade om hur man försvarat hållbart jord- och skogsbruk. Det känns lite tråkigt att signalen blir att Centern skulle ha lämnats ensam. Det är inte den signal jag har fått från våra förhandlare, sade hon.
Henriksson förundrade sig också över Sipiläs sätt att klaga på tidtabellen.
– Jag vet inte vid vilka förhandlingsbord han har suttit, men vid de bord där jag har suttit håller tidtabellen. Om alla grupper inte blir klara till tisdag får vi utvärdera läget på nytt, men vi befinner oss verkligen inte i någon kris.
Henriksson påminde också om att man i Finland har en tradition av att regeringsförhandla med genuint uppsåt att lösa frågor och nå samförstånd också i svåra frågor.
– Men som jag ser det har vi inte ens haft en enda sådan fråga på bordet än. Nu tar vi en dag i sänder och jag hoppas alla partier gör sitt bästa. Hittills har det gått fint. Därför känns det lite trist med utspel om att ett givet parti inte har fått uppbackning i någon given fråga. Jag vet att SFP:s förhandlare är måna om att hålla ställningarna i de frågor som han syftar på.

"Vi jobbar hela tiden"

Anna-Maja Henriksson manade till sans och sade att det är viktigt att ordförandena har samma lägesbild.
– Det tycks vara så att vi har lite olika lägesbild.
Li Andersson sade att de fem partierna är överens om att göra nödvändiga tilläggssatsningar på bland annat utbildning och vård och omsorg för att säkerställa välfärden på sikt.
– Är vi överens om behovet av tilläggssatsningar så borde det gå att komma överens om att vi också måste skapa intäkter så att vi har råd att finansiera satsningarna.
Andersson betecknade Sipiläs utspel som "hans eget val".
– I övrigt tycker jag att spelreglerna har fungerat bra, att vi inte kommenterar sådant som inte är klart.
Hon avvisade också Sipiläs kritik om att ingen arbetsgrupp kommer vidare så länge de finansiella ramarna är oklara.
– Så vitt jag förstår jobbar alla arbetsgrupper hela tiden. Deras uppdrag är att jobba fram en lägesbild på sitt område och när konkretin kommer in ska de självständigt svara för att kostnaderna för varje åtgärd beräknas. Alla grupper vet nog att de kommer att bli tvungna att prioritera.

ANDRA LÄSER