Två bröder och en djup vänskap

Brödrasamarbeten förekommer inom film, mer ovanligt är att författarbröder ger ut böcker tillsammans. Där är Kjell och Mårten Westö något av pionjärer med sin gemensamma essäbok Åren.

– Nog har det funnits spänningar mellan oss, men vi har alltid förblivit vänner, säger bröderna.

Författarbröderna Kjell och Mårten Westö på parkstigen mellan sina barndomskvarter i Munkshöjden och Munksnäs.
När vi träffas i Kjell Westös arbetsrum på Valhallagatan i Bortre Tölö är det en av de allra första intervjuerna han och hans bror Mårten Westö ger tillsammans. Anledningen är att de i höst är aktuella med den gemensamma essäsamlingen Åren – två bröder berättar där de tar avstamp i privata nyckelscener och minnen som de knyter ihop med historien och tidens gång.

ANDRA LÄSER