Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä lämnar sin post

Rektorn för Helsingfors universitet, Jari Niemelä, avgår på grund av hälsoskäl.

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä lämnar sin post på grund av hälsoskäl.
Jari Niemelä är för tillfället sjukledig, och avgår nu från sin tjänst från den första februari. Niemelä är professor i stadsekologi och blir nu forskningsledig och kommer att fungera som sakkunnig inom universitetets ledning fram till den 31 juli 2023.
"Under Jari Niemeläs tid har Helsingfors universitet tagit betydande steg då det gäller ansvar och hållbarhet. Riktlinjerna för det här arbetet finns i den tioårsstrategi och vision för universitetet som gjorts upp under Jaris ledning och i samarbete med hela kollegiet, 'Med vetenskapens kraft – för världens bästa'. Jari har också haft en viktig roll i att stärka gemenskapen och en gemensam värdegrund vid universitetet, och har talat och verkat aktivt för hållbarhet och naturens mångfald", säger universitetets styrelseordförande Niklas Bruun i ett pressmeddelande.
Sari Lindholm som skött rektors uppgifter under Niemeläs sjukledighet har utsetts att sköta rektors uppgifter tills vidare.
ANDRA LÄSER