Minderårig körde elsparkcykel som borde ha blivit registrerad som motorcykel

En minderårig i Lojo körde en elsparkcykel i nästan 70 kilometer i timmen, enligt polisens radar.

En minderårig i Lojo körde en elsparkcykel i nästan 70 kilometer i timmen, enligt polisens radar.
08.09.2021 16:01
En patrull från polisinrättningen i Västra Nyland mötte den 30 augusti en ung pojke som åkte elsparkcykel på gång-, cykel- och mopedvägen i Lojo. Hastigheten uppmättes till 67 kilometer i timmen av polisens radar.
När polisens därefter provkörde elsparkcykeln visade det sig att ännu högre hastigheter kunde uppnås med åkdonet.
Den minderåriga som körde elsparkcykeln skjutsade en annan ung person som satt på elsparkcykelns fotsteg. Ingen av personerna bar hjälm.
Eftersom den brottsmisstänkte är minderårig går ärendet inte vidare till brottsutredning.
"Det är viktigt att föräldrarna känner till att de genom att låta sitt barn använda en trimmad elsparkcykel kan göra skyldiga till överlåtelse av fordon till en person som inte har rätt att köra", säger kommissarie Hannu Kontola i ett pressmeddelande.
En elsparkcykel får ha en hastighet på högst 25 km/h för att man ska få köra den lagligt på vägen utan att registrera den.
Elsparkcyklar som går fortare än 25 kilometer i timmen klassas antingen som moped eller motorcykel beroende på hastigheten. Elsparkcyklar som går fortare än 65 kilometer i timmen klassas som motorcykel i övervakningen. Registrering krävs när sådana elspakcyklar är tänkta att användas på vägar.

ANDRA LÄSER