ANNONS

Sture Fjäder: I ett tryggt samhälle bidrar alla

Ett land som inte är konkurrenskraftigt är inte heller tryggt. Det säger Akavas ordförande Sture Fjäder om målsättningarna inför regeringsperioden 2023-2026.

Annons
Försämrade förutsättningar för företag och färre arbetsplatser är ett hot mot Finlands välfärd och trygghet.
– En stark ekonomisk tillväxt bäddar för att Finland kan fortsätta finansiera den offentliga sektorn och med det trygga det nordiska välfärdssamhället. Då krävs det att alla är med och bidrar, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.
Efter två år med en pandemi som fortfarande påverkar den globala ekonomi och ett pågående krig i Ukraina som lamslår samhället, människoliv och samhällsekonomin är trygghet numera ett ord som poängteras i samhällsdebatten. Där behöver samhället agera och reagera på flera plan. Med den vetskapen lanserar Akava sina målsättningar inför kommande regeringsperiod.
Fjäder poängterar att det inte finns något “tillbaka till normalläge” för Finlands del. Däremot finns de ett stort ansvar för att fortsättningsvis skapa de bästa förutsättningarna för kommande generationer. För centralorganisationen Akava som idag består av 36 medlemsförbund med 600 000 medlemmar är det strävan efter en hållbar ekonomisk tillväxt, satsningarna på säkerhet, högre sysselsättning och ansvarsfullhet i politiken som är bärande framåt.
– Ett krig är förödande. Det ödelägger länder och tar oskyldiga liv. Det skapar också följder globalt som är svåra att förutse och gör att ekonomin inte kommer att gå tillbaka till det normala på flera år.
– Finlands tillväxt är inte där den borde vara och de ekonomiska prognoserna visar som bäst på att vi behöver agera i tid för att klara kommande år.
Fjäder är oroad över den offentliga ekonomin och menar att nästa regeringsperiod kommer att ha en huvudfråga: sysselsättningsgraden.
– Tänker vi ansvarsfullt som bäst? Det är jag inte övertygad om. Just nu ser Akava med en extra stor oro på hur de offentliga utgifterna ökar och tillväxten försämras. Så kan det inte fortsätta. Det är inte att ta ansvar, säger Fjäder.
– På både individplan och samhällsplan har en god och hög sysselsättning betydelse. Arbete är trygghet.

Inte läge att vara handfallen

Enligt Fjäder är det nu dags att höja blicken och ta fasta på trygghet i både landets inre och yttre säkerhet men också vad gäller ekonomin - framför allt att ta tag i de eskalerande utgifterna för den offentliga sektor. För det har betydelse framåt hur samhället nu agerar i en kris som kommer att ta tid, vara synlig och kännbar för oss alla och där vi inte vet de slutliga effekterna på något plan.
– Det vi konsumerar blir dyrare på grund av världsläget och vi har en situation där osäkerheten kommer att vara synlig även inom ekonomin på kort och lång sikt.
– Den här osäkerheten gör att vi som land behöver vara proaktiva nu och inte agera enbart i stunden. Vi kan inte låna oss till att rulla vardagen hemskt länge till. Skuldsättningen i samhället har ökat på ett allvarligt sätt och det kommer inte att hålla. Det är inte läge att vara handfallen.
Fjäder poängterar att ett land som är konkurrenskraftigt också är tryggt.
– Det är nu upp till beslutsfattare att våga prioritera och också fatta beslut som rör strukturer. Kommande år kräver nya reformer och då krävs också mod.

Ett handlingsutrymme måste finnas

Akava har sitt mål klart för kommande regeringsperiod. För att kunna höja sysselsättningsgraden ytterligare måste Finland fortsättningsvis och mera intensivt jobba med kompetens, tillväxt och trygghet. En hållbar ekonomi ger också ett tryggare land och därför behövs också ett visst handlingsutrymme finnas för kriser framåt.
– Den ryska invasionen av Ukraina kommer givetvis att ha en stor inverkan på Finlands säkerhet och ekonomi. Det går inte att blunda för att vår tidigare strategiska position som “porten österut” inte har samma funktion längre och för många företag med export på agendan så har omsättningen påverkats hårt redan nu.
– Vi är helt enkelt inte lika attraktiva med tanke på vårt geografiska läge. Det är inget att leka med.
Finland lever och växer tack vare kunskap och en beredskap att satsa finansiering på forskning och utveckling. Det måste vi också fortsätta med - i ökad grad.
– Ett land som är tryggt är ett land där alla är med och där alla som har förutsättningar också jobbar. Ett nordiskt välfärdssamhälle fungerar inte om bara en del bidrar till det, det måste vi våga tala om och också förbättra kommande regeringsperiod.
Finland har en hög utbildningsgrad i dag men det är ingen självklarhet framåt. Ett systematiskt och proaktivt arbete behövs på alla plan. Akava tror på ett brett samarbete där Finland av tradition enats i tider av osäkerhet.
– I Finland har vi alltid arbetat tillsammans i krissituationer. Vi är alla överens om att Finlands framgångar har varit och kommer fortsättningsvis att vara en hög kunskapsnivå, tillväxt och med det stabilitet.
Ingen vet exakt vad morgondagen bär med sig men en sak är Fjäder väl medveten om: Kunskap och kompetens är helt central framåt för att kunna fortsätta ha en ekonomisk tillväxt.
– Att vara modig är lika viktigt. Nu behöver vi rikta blickarna mot att ge tillräckliga resurser för landets säkerhet men även ta ansvar för den offentliga ekonomin. Vi måste komma ihåg att vi lever i ett land där vi har fred trots allt. Då behöver vi ta ansvar för att tryggheten bibehålls just nu men definitivt också för framtiden.