Varför säkerställer stadsfullmäktige tillgången till familjelägenheter när det är ettor det är en skriande brist på?

Helsingfors befolkning, speciellt de unga, försätts i en dålig position på grund av de höga bostadskostnaderna.

Av dem som flyttar in i Helsingfors är 72 procent ensamboende och var femte helsingforsare är i åldern 15-29. Ändå är endast 23 procent av de nuvarande bostäderna, och 27 procent av de nya lägenheterna som byggs, i Helsingfors ettor. Under de senaste åren har bostadskostnaderna i staden stigit i rask takt, speciellt för mindre lägenheter. Helsingfors befolkning, speciellt de unga, försätts i en dålig position på grund av de höga bostadskostnaderna – en stor del av inkomsterna går onekligen till hyran och man har inte heller råd att köpa en första lägenhet.

Stadens genomförandeprogram för boende kräver att 40-50 procent av oreglerade ägarbostäder som byggs på tomter överlåtna av Helsingfors stad är familjelägenheter. I programmet nämns familjer och familjelägenheter ett flertal gånger och stort fokus läggs på att säkerställa familjelägenheternas antal. Inte en enda gång nämns behovet av mindre lägenheter eller hur staden ska se till att det finns tillräckligt av dessa. I en stad där en så stor andel av den inflyttande befolkningen, och de som redan bor i staden, är ensamboende måste också denna del av befolkningen tas i beaktande i planläggningen. Regleringar som denna leder till att det inte kan byggas bostäder enligt behov, vilket direkt orsakar en höjning av de mindre lägenheternas priser, då efterfrågan på dessa inte kan bemötas.

Stadsfullmäktige måste aktivt arbeta för att bygga mera, bygga tätare och kritiskt granska de regleringar som berör byggandet. Och en fråga till stadsfullmäktige: Varför prioriteras familjelägenheter, när det är mindre lägenheter som behövs?

Nicolas Sjöberg,

Freja Pontán,

Helsingfors

ANDRA LÄSER