Kaikkonen: Inget beslut än – Centern grubblar vidare senare i dag

Centerns riksdagsgrupp har inte fattat några beslut, säger gruppordförande Antti Kaikkonen. Frågan som hänger i luften är om Centern anser att partiet ska sätta sig i opposition eller gå med i regeringen.

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen.
Sylvia Bjon
07.05.2019 14:45 UPPDATERAD 07.05.2019 16:21
Regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) är färdig med sin sondering, och under den följande dagen och kvällen kommer det att fattas ett beslut om vilka partier som är med i regeringen.
Samlingspartiet satt allra längst med Rinne. Gruppordförande Kalle Jokinen (Saml) understryker att det inte var fråga om en regeringsförhandling, utan en diskussion om huruvida de har förutsättningar för regeringssamarbete.
Enligt Jokinen är Samlingspartiet alltjämt berett att delta, förutsatt att partiets knäckfrågor uppfylls. Det handlar särskilt om ekonomisk politik och sysselsättningspolitik.
Petteri Orpo säger att den måste vara "tillräckligt ambitiös och ansvarsfull".
– Kring andra frågor är det lättare att hitta en samsyn. I själva verket har vi mycket gemensamt också. Det har funnits gemensamma synvinklar och uppbygglig stämning, klart seriösa strävanden. Men det finns ännu många saker som skulle kräva mycket arbete i de egentliga regeringsförhandlingarna.
Orpo säger att Rinne inte sagt något mer om resten av dagen än att regeringsbasen meddelas imorgon och att han "vid behov är i kontakt".
Läs också: Rinne: "Det finns alternativ" – så här fortsätter regeringsbildningen
Centern riksdagsgrupp satt samlad betydligt längre.
Gruppordförande Antti Kaikkonen (C) sade att inget beslut fattats. Inom Centergruppen finns olika syn på om partiet ska gå med i regeringen eller inte.
Olika åsikter finns i riksdagsgruppen, men de har också vädrats i offentligheten, bland annat då Centerunga puffade på för att gå med i regeringen, medan den lappländska riksdagsledamoten Mikko Kärnä motsatte sig det i ett utsänt pressmeddelande. Kärnä tog fasta på att Centerns väljarstöd i Helsingin Sanomats opinionsmätning rasat ytterligare, och vädjade till partiet att "glömma regeringen".
- Gruppen diskuterade det aktuella läget och förde en noggrann analytisk diskussion om var vi står, formulerade Kaikkonen Centerns interna debatt.
– Men vi fattade inte beslut. Centerns förhandlingsgrupp samlas senare i eftermiddag för att fortsätta analysera.
Förhandlingsgruppen består av alla ordförande och vice ordförande för partiet, riksdagsgruppen och fullmäktigegruppen samt partisekreteraren och ytterligare en representant från riksdagsgruppen.
Riksdagsgrupperna kommer att samlas nästa gång på onsdag klockan 11.30, och vid det skedet ska de ha fått besked av Antti Rinne om vilken regeringsbas han tänkt sig, ifall det går enligt planerad tidtabell.

ANDRA LÄSER