Sjukskötaren Anders Blomberg sade upp sig från akuten vid Malm

Sjukskötaren Anders Blomberg sade upp sig från akutmottagningen vid Malms jour i början av augusti. – Om det inte hade varit för mina kollegor hade jag sagt upp mig för länge sedan.

Anders Blomberg började arbeta vid Malms jour år 2019.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
03.10.2022 08:15 UPPDATERAD 03.10.2022 13:50
Anders Blomberg tog emot patienter som kom till akutmottagningen med allt från hjärtproblem, andningssvårigheter och självmordstankar till höga halter av alkohol i blodet.
– Jag tog hand om dem den korta stunden de var på jouren och fick bra respons för det jag gjorde.
– Visst saknar jag patienterna. Jag valde ju yrket för att jag vill hjälpa.
Enligt Nina-Maarit Lehikoinen, ledande överskötare på Akuten vid HUS, är personalläget vid akutenheterna något bättre än vid många andra enheter inom HUS. Men enligt henne är det ändå svårt att hitta särskilt vikarier.
”Till de ordinarie tjänsterna finns det ännu sökande, men bristen på vikarier belastar personalen. Uppsägningarna bland de fastanställda sjukskötarna har varit något högre i år än i fjol, cirka tre procent”, skriver hon till HBL.
Inom vårdpersonalen på HUS-akutenheterna arbetar totalt cirka 900 personer, varav cirka en femtedel är vikarier.

Blev erbjuden nytt jobb

Anders Blomberg blev erbjuden ett nytt jobb som utbildare inom första hjälpen och beredskap. Han tänker avvakta och se hur situationen inom vården utvecklar sig. Blomberg har även själv varit politiskt aktiv, bland annat som kommunalvalskandidat för SFP.
Sista droppen som fick honom att lämna vårdyrket blev ändå minister Aki Lindéns patientsäkerhetslag.
Syftet med den kritiserade patientsäkerhetslagen är att se till att patienternas liv eller hälsa inte äventyras på grund av strejker som sjukskötarnas fackförbund Tehy och närvårdarnas fackförbund Super varslat om.
– Arbetsgivaren har även hittills ansvarat för patientsäkerheten. Hur blev den ett, tu, tre så viktig, då det tummas på patientsäkerheten även annars? säger Blomberg och syftar på att många avdelningar inom HUS arbetat med ständig underbemanning.
– Om inte vi får mer pengar för vården så kommer det här att gå i kras alltihop.
Sjukskötare Anders Blomberg arbetade vid Malms jour sedan 2019.
Blomberg blev färdig sjukskötare 2015. Han har arbetat bland annat fem år som sjukskötare inom rättspsykiatrin. På Malms jourmottagning arbetade han sedan 2019.
– Jag saknar mina kollegor. Arbetsgemenskapen är enormt bra. Under coronapandemin hade vi en laganda som heter duga.

Sammanslagningar och stängningar

Det fanns enligt Anders Blomberg planer på att förena den somatiska vården och den psykiatriska jouren vid Malms sjukhus. Han arbetade själv omväxlande på den psykiatriska och somatiska avdelningen.
– Ända till våren 2020 hade jag även hand om patienter inom psykiatrin. På morgonen när jag kom till jobbet visste jag bara att jag skulle få göra något roligt.
Den psykiatriska akutmottagningen vid Malms sjukhus stängs från och med i dag måndag och i stället tas patienterna emot på Haartmanska sjukhuset i Mejlans.
Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, alltså HUS, tog ställning till ledningens förslag på besparingsåtgärder på måndagen. Den beslöt att jourmottagningarna vid Malms sjukhus och samjouren i Borgå och Lojo ska bevaras tillsvidare.
Läs också:
Time-out efter radikala sparlistan från HUS – "listan väckte den sovande björnen"
Senare på måndag väntas nya besked i vårdtvisten mellan vårdarnas fackförbund Tehy och Super å ena sidan och kommunala arbetsgivare å andra sidan.
Riksförlikningsmannen har gett ett nytt medlingsbud och parterna ska ta ställning till medlingsbudet senast på måndagskväll kl 18.

ANDRA LÄSER