Företagare rasar mot ändrad pensionsavgift

Drygt 54­ 000 personer har undertecknat en adress för att få regeringen att dra tillbaka sitt förslag till ändring av lagen om företagarnas pensionsförsäkring. Ändringen höjer pensionsavgifterna för tusentals småföretagare och hotar deras utkomst, heter det i adressen.

Det behövs en översyn av lagen om företagarnas pensionsförsäkring. Som det är nu är systemet underfinansierat, säger Veritas vd Carl Haglund.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
02.08.2022 14:30 UPPDATERAD 02.08.2022 15:06
Ett förslag till ändring av lagen om företagarnas pensionsförsäkring kommer till behandling i riksdagen i höst. Enligt förslaget skulle företagarnas pensionsavgifter i framtiden beräknas på en lönemedian inom den bransch där företagaren verkar.
Det här har fått många småföretagare att protestera kraftigt. Beräkningen är orättvis och ger pensionsbolagen en möjlighet att beräkna pensionsavgiften utan hänsyn till en företagares verkliga inkomster, heter det i adressen.
”Att jämföra en företagares arbetsinkomst med en löntagares tar ingen hänsyn till de utgifter en företagare har och väcker många frågor om hur företagarens arbetsinsats, arbetstimmar, arbetsbild och den tid företagaren lägger ner på sitt arbete på ett rättvist sätt kan jämföras med en löntagares och vem som rent objektivt kunde göra en sådan jämförelse”, står det i adressen.
Pensionsförsäkringsbolaget Veritas har satsat mycket på företagare och deras pensionsfrågor. Vd Carl Haglund konstaterar att regeringens lagförslag är ett sätt att försöka reparera brister i den nuvarande lagen, men han efterlyser samtidigt en större översyn.
– Systemet är just nu underfinansierat. Alla pengar som kommer in rinner igenom för att finansiera pensioner. För företagarnas del finns inga fonderade medel som då det gäller löntagarnas pensionspengar, säger Haglund.
Fler än 54 000 personer har undertecknat en adress som kräver att regeringen drar tillbaka sitt förslag om en lagreform av företagarnas pensionsavgifter.
Haglund understryker att en företagares sjukdagpenning också är beroende av den arbetsinkomst som definierats i pensionen. Det betyder att en låg pensionsavgift också ger en låg dagpenning vid ett eventuellt sjukdomsfall.
Det var Finansinspektionen som efter en specialgranskning slog larm om att företagarnas pensionsförsäkringar i deras tycke var för flexibla. En företagare kunde jämföra de olika pensionsbolagen och välja det som erbjöd den mest flexibla pensionslösningen, ofta då den med lägst pensionsavgift. Men bolagen kan inte erbjuda flexibilitet om inte den möjligheten finns i lagen, påpekar Haglund.
– Lagen ska vara tydlig så att vi på pensionsförsäkringsbolagen vet vad som åläggs oss. Det är inte vi som driver förändringen, det är en fråga för arbetsmarknadsparterna och politikerna, säger han.
Samtidigt är systemet med företagarpensioner underfinansierat och många företagare får så små pensioner att deras utkomst subventioneras med skattemedel upp till nästan 400 miljoner euro i år. Eftersom systemet inte bär sig självt blir frågan enligt Carl Haglund problematisk.

Växande kundsegment

Veritas som växer och har många kunder inom just det här segmentet kommer på sin hemsida med lugnande besked.
”I fortsättningen ska pensionsbolagen regelbundet följa upp företagarnas FÖPL-arbetsinkomst. Syftet med ändringarna är att företagarnas arbetsinkomst bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats också vid fortsatt företagsverksamhet. Förslaget är ett steg i rätt riktning. Det viktigaste är att företagarnas skydd tillgodoses. Många företagare associerar FÖPL-försäkringen enbart med pensionen, men FÖPL-arbetsinkomsten är grunden till social trygghet”, skriver Veritas på sin hemsida.
Haglund konstaterar att det inte är pensionsbolagen som stiftar lagen, men att det är viktigt att företagarna har ett pensionsskydd att räkna med. Om var och en får betala vad hon eller han vill riskerar många att få en mycket låg pension. I fortsättningen följer alla pensionsbolag samma kriterier vid beräkningen av företagarnas pensionsavgift.
Veritas vd säger sig vara väl medveten om att företagare gärna är sin egen lyckas smed och gärna satsar på att själva placera sina medel hellre än att betala pensionsavgifter.
– Men går man på den linjen är det ett avsteg från den socialpolitiska linje vi bedrivit i Finland, säger han.
Att en förhöjning av avgiften just nu kan vara besvärlig då många småföretagare och ensamföretagare till exempel inom kultursektorn drabbats hårt av coronan kan Carl Haglund hålla med om.
– Men det gäller att fundera på om man ser pensionsfrågan på kort eller lite längre sikt, säger han.

Stämplar företagare

De företagare som undertecknat adressen för att häva lagförslaget anser ändå att en höjd pensionsavgift bara försvårar företagandet och att många tvingas lägga lapp på luckan.
”Begreppet underförsäkrad stämplar och kritiserar små- och ensamföretagarna. Det tar inte hänsyn till att det är ett ekonomisk tvång, inte ett val, att anmäla lägre inkomster och betala en lägre pensionsavgift. För att betala sin avgift fullt ut borde företagaren tjäna upp till två gånger så mycket som en löntagare. Många företagare kan inte fortsätta med sin verksamhet om största delen av inkomsterna går till pensionsavgifter”, heter det i adressen.

ANDRA LÄSER