Tiotals vårdhem har inte besvarat enkät om personalstyrka

Myndigheterna börjar övervaka drygt 42 vårdhem som inte har lämnat in uppgifter om sin personaldimensionering.

Både kommunala och privata vårdhem har låtit bli att uppge vilken personalstyrka de har. Arkivbild.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken meddelar att de börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem i landet som inte har besvarat en enkät om sin personalstyrka.
Valvira ska hålla ögonen på 33 vårdhem medan regionförvaltningsverken håller koll på de 9 övriga.
Bland de som inte svarat på enkäten finns både kommunala och privata vårdhem på olika orter i Finland, uppger myndigheterna.
Stiftelser och små företag utgör en betydande del av de vårdhem som inte har lämnat in uppgifterna.
Enkäten skickades till närmare 1 900 enheter.

Antalet anställda ska öka

Enkäten om personaldimensioneringen enligt lagen om äldreomsorg har genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL).
I år genomförs enkäten två gånger. THL skickar resultaten av enkäten till tillsynsmyndigheterna för eventuella tillsynsåtgärder.
Enligt lagen om äldreomsorg stiger personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre gradvis.
För närvarande är dimensioneringen 0,55 anställda per klient och från och med början av 2022 minst 0,6 anställda per klient.
Övergångsperioden går ut den 1 april 2023, varefter den lagstadgade personaldimensioneringen är minst 0,7 anställda per klient.
Uppgifterna per kommun finns på THL:s webbplats.
ANDRA LÄSER