Finlands linje hårdnar – sållar bort 90 procent av de ryska turistvisumen

Från och med september stoppar regeringen nio av tio ryska medborgares inresor på turistvisum. Forskaren Emilia Palonen är kritisk och säger att ett stopp för ryska turistvisum spelar Putinregimen i händerna.

Antalet som beviljas ryska turistvisum kommer sjunka rejält, var utrikesminister Pekka Haavistos (Gröna) budskap.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
16.08.2022 13:46 UPPDATERAD 16.08.2022 16:57
Regeringen beslutade på tisdagen enhälligt att begränsa ryska medborgares möjligheter att få turistvisum till Finland. Från början av september är bara tio procent av de ryska bokningstiderna för finskt turistvisum tillgängliga.
– Vi sätter inte stopp för turistvisumen, men vi minskar ansenligt på antalet. Det betyder att vi prioriterar andra former av visum, som visum för studier eller arbete, säger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna).
Regeringen beslutade också att Finland ska backa upp gemensamma visumbegränsande åtgärder på EU-nivå och för att avbryta det avtal mellan EU och Ryssland som underlättar visumförfarandet. Då skulle också avgiften för turistvisum stiga från 35 till 80 euro.
Regeringen har länge sagt att den helst skulle se ett EU-beslut i visumfrågan, också för att det vore effektivare än att medlemsländerna går till väga på olika sätt. Det ser ändå osannolikt ut. Haavisto ska ta upp frågan när utrikesministrarna träffas i Tjeckien om två veckor.
– Det vore olyckligt om vissa länder gick emot Finland och de baltiska länderna och började bevilja fler turistvisum. Vårt beslut är närmast en viljeyttring. Ett EU-beslut skulle ge verklig effekt, och det är vad vi siktar på.
Regeringen låter också utreda möjligheterna att på sikt lansera ett nationellt humanitärt visum, för att underlätta till exempel för ryska journalister eller afghanska kvinnorättsaktivister att ta sig till Finland. Vidare ska Utrikesministeriet utreda möjligheterna att på sikt lagstifta om nationella restriktioner.
– Vi saknar ett nationellt instrument som många andra EU-länder har, säger Haavisto.

Moraliska argument

Regeringen räknar med att den ryska efterfrågan på visum nu kommer att förflyttas från turistvisum till andra visumformer. Haavisto säger att myndigheterna som beviljar visum är alerta och kommer att göra sitt bästa för att sålla bort ansökningar som gjorts på falska grunder.
Regeringens beslut verkställs den 1 september eftersom tiderna för ansökan om turistvisum redan är bokade för hela augusti.
Utrikesminister Pekka Haavisto tillkännagav på tisdagen att regeringen begränsar inresor för ryska turister.
Arrangemanget kräver inga lagändringar eftersom justeringen av praxis fortfarande är inom ramen för vad Schengenavtalet förutsätter. Det hade däremot brutit mot Schengenavtalet om Finland helt hade slutat bevilja turistvisum.
Haavisto säger att Finland tar det här beslutet av etiska och moraliska skäl, då Rysslands anfallskrig i Ukraina njuter ett brett stöd bland det ryska folket.
– När vi på alla sätt försöker hjälpa ukrainska flyktingar har man ansett att tillväxten i rysk turism i Europa inte är acceptabel. Finland har blivit ett transitland för ryska semesterfirare.

Drabbar också oppositionella

Kraftiga begränsningar i visumpolitiken är ändå betänkliga. Det hade varit ett stort misstag om Finland regelrätt hade slutat beviljade nya visum till ryska medborgare, anser Emilia Palonen, universitetslektor i allmän statslära och docent vid Helsingfors universitet.
– Det skulle ytterligare drabba det ryska civilsamhället. Till exempel på universitetet har vi lyckats sysselsätta ryska akademiska oliktänkare, och vi hoppas kunna anställa fler. Vi vill ge dem en chans till fri forskning, vilket de inte har i Ryssland, säger hon.
Då är turistvisum ofta det enklaste sättet att snabbt kunna lämna Ryssland. Att få arbets- eller andra slags visum dröjer alltid mycket längre.
– Det är viktigt att de ryssar som kommer till Europa får ta del av en annan verklighet än den som den ryska regimens medier serverar dem hemma, säger Palonen.
Hon hävdar att ett visumstopp tvärtemot sitt avsedda syfte skulle spela Putinregimen i händerna. Här kan det vara bra med en snabb historisk återblick, anser hon.
– Ett visumstopp vore också moraliskt tvivelaktigt. Vi ska komma ihåg att det inte var väst som blockerade Sovjet, det var Sovjet som hindrade sina egna medborgare från att resa till väst. Nu ska vi inte pådyvla ryssarna det som deras egen regim helst ville göra och hindra dem från att ta sig västerut.

”Precis vad Putin hoppas på”

Ett av argumenten för ett visumstopp är att det bara är rätt att vanliga ryssar drabbas eftersom en så stor del av folket är för regimen, eller åtminstone inte öppet kritisk. Tanken är att ett svidande visumstopp skulle göra den ryska folkopinionen mer kritisk till regimen och dess krig i Ukraina.
Men det funkar inte så, säger Emilia Palonen:
– Tvärtom skulle de vanliga ryssarna tänka att väst vänder dem ryggen, att vi isolerar dem, vilket vore precis vad Putin hoppas på.
Ett annat argument som driver kraven på visumstopp är att det är oacceptabelt att en rysk elit, ”Putinregimens oligarker” vältrar sig i lyx på europeiska hotell och postar selfies från badstränderna. Europa borde frånta eliten den här rätten till lyxsemester.
Men tänker vi så tänker vi inte tanken till slut, menar Emilia Palonen. Visst, medger hon, det finns en rysk elit som beter sig just så här, men i vårt eget känslosvall ska vi akta oss för att applicera den föreställningen på ryssar i allmänhet.
Rent tekniskt har den ryska eliten alltid bättre chanser än vanliga medborgare att ta sig ut ur landet. De har minst dubbla pass och kontakter och dokument som kan ta dem vart som helst oberoende av om Finland skriver ut turistvisum eller inte.
Börjar vi då generalisera och dra alla ryssar över en kam avslöjar vi snarast en underliggande ryssfientlighet.
Att just Estland redan infört ett visumstopp och att just Lettland och Tjeckien driver på ett allmäneuropeiskt stopp är ingen slump, menar Emilia Palonen. Ryssfientligheten är starkast i länder som förlorade sin självständighet eller hamnade öster om järnridån under kalla kriget.
– Det är förståeligt och det är en orsak till att det är så otroligt svårt att göra en allmäneuropeisk politik i dag, att hitta en gemensam linje, säger hon.
Palonen påpekar att Rysslands krig i Ukraina inte uppfattas på exakt samma sätt i hela Europa i dag.
– Den baltiska linjen i visumfrågan är inte moraliskt hållbar. Det är bra att åtminstone inte hela EU stänger gränserna. Gjorde vi det skulle vi missa mångfalden i samhället, som det att människor av många olika nationaliteter och med många olika ideologier bosatta i Ryssland skulle drabbas.

Så det oacceptabla i att den ryska gräddan lyxsemestrar i Europa ska vägas mot skadan av att isolera vanliga oliktänkare, och då väger skadan så mycket mer att ett visumstopp är omotiverat?

– Ja, och som sagt hittar gräddan alltid kryphålen.

ANDRA LÄSER