Coronafall i Mattliden – alla elever får inte delta i distansundervisningen

Två fall av corona har konstaterats i en Mattlidenklass med ovaccinerade elever. För att stoppa smittspridningen stannade majoriteten av eleverna hemma på fredagen. Men alla fick inte delta i distansundervisningen per video.

Ulrika Willför-Nyman, rektor vid Mattlidens skola. Arkivbild.
Tim Johansson
12.11.2021 13:58 UPPDATERAD 13.11.2021 08:52
Coronaepidemin fortsätter sin framfart och det syns också i skolorna.
På onsdagen fick Maria Ranta beskedet i en Whatsappgrupp: en av eleverna i hennes barns klass hade konstaterats ha covid-19.
– Vi fick veta det först i Whatsappgruppen för föräldrarna. På torsdagen informerade skolan om saken, säger Ranta.
Senare blev det klart att också en annan elev hade insjuknat. Det ledde till att en stor del av föräldrarna valde att inte skicka sina barn till skolan på fredagen för att hindra vidare smittspridning.
Femteklassarna som stannade hemma loggade in på distansundervisningen i videomötesverktyget Meet.
Det borde de inte ha gjort, anser skolan.
– Beskedet är att bara de som är försatta i karantän får vara med i Meet, säger Ranta vars barn var ett av dem som fick lämna undervisningen per video.
I stället skulle de här barnen jobba i ett annat digitalt verktyg för att göra skoluppgifter där.

Smittspårningen belastad

Problemet med att binda distansundervisningen per video till ett karantänsbeslut är att smittspårningen kan vara svårt belastad. Karantänsbesluten kan dröja länge. Det är också oklart vem som ska försättas i karantän. Är det bara de som haft mycket att göra med sina smittade klasskamrater, eller fler?
– Vad jag vet har till exempel den ena av de smittade eleverna inte fått något karantänsbeslut, säger Maria Ranta.
Distansundervisningen är reserverad för elever som är försatta i karantän.

"Vi behöver lita på att det fungerar"

I Mattliden säger man att man följer rådande nationella direktiv.
– Vi har följt en beprövad process för att stävja smittspridningen som fungerat bra nu i över ett och ett halvt år, säger Ulrika Willför-Nyman, rektor vid Mattlidens skola.
Tågordningen enligt Willför-Nyman är att enheten för smittsamma sjukdomar fattar beslut om möjliga karantäner för elever och personal. De elever som är försatta i karantän beviljas särskilda undervisningsarrangemang, som distansundervisning.
Annars är utgångspunkten att undervisningen ordnas som närundervisning och att skolan inte kan göra undantag, säger Willför-Nyman.
– Det har gått en rätt kort tid och det handlar om ganska få lektioner. Alla involverade instanser jobbar för att få processen vidare och vi har goda erfarenheter av att arbetet fungerat bra hittills. Nu behöver vi lita på att processen fungerar, säger Willför-Nyman.

ANDRA LÄSER