Vill du hjälpa roboten att lära sig finlandssvenska?

Ett nytt projekt är tänkt att revolutionera röststyrning och utveckla digitala tjänster på finlandssvenska.

Målet är att samla in minst 1 000 timmar vardagligt prat av finlandssvenskar i olika åldrar och med olika dialekter. Pratet ska användas i utvecklingen av röststyrda tjänster. Robotar och digitala program ska lära sig förstå och prata finlandssvenska. Ett motsvarande projekt pågår vad gäller finskt tal.
– Ju fler som donerar prat, desto mer material får forskarna. I dag sköts transkriberingen på arkivet manuellt, men de röststyrda tjänster på finlandssvenska som använder AI är välkomna, säger Kristina Linnovaara, arkivchef på Svenska litteratursällskapet.
Projektet heter Donera prat och är ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Svenska litteratursällskapet och Yle. Deltagarna i projektet får prata fritt kring fyra rubriker – relationer och sex, mitt studieliv, idrottsögonblick samt djur och natur.

Men hur fungerar maskinerna när de ställs inför en svår dialekt, typ närpesiskan?

– Ju större och mångsidigare materialet är, desto träffsäkrare blir röststyrningen. Det är därför det är så viktigt att många deltar med sitt prat, säger Kristina Linnovaara.
Rent praktiskt genomförs projektet så att den som vill delta besöker webbsidan doneraprat.fi och väljer den rubrik man vill prata om. Därefter svarar man på de frågor som ställs. Viktigt är att inte läsa texter som andra har skrivit.
De inspelningar som redan nu finns av riksdagssessioner och bandade program på Yle kan inte användas bland annat för att pratet inte är vardagligt och för att det är upphovsrättsligt skyddat.
I ett pressmeddelande konstaterar Annika Löfgren, producent vid Yle, att det inte går att lita på att internationella teknologijättar är intresserade av att vi ska kunna sköta våra ärenden på vårt eget språk eftersom finlandssvenskarna är så få.
"För Svenska Yle är det därför naturligt att vara en röst för ett projekt som är i hela allmänhetens intresse och kommer alla finlandssvenskar till nytta. Det viktiga är inte vad man pratar om, utan att man pratar – desto bättre kommer robotar och andra digitala program att förstå finlandssvenska även i framtiden", säger Löfgren.
Det inspelade pratet ska bevaras av Svenska litteratursällskapet och kommer att även lagras i de finländska universitetens språkbank.
Insamlingen av prat pågår åtminstone till slutet av nästa år.
ANDRA LÄSER