Timo Soinis skyddsling Hanna Mäntylä petad från toppjobb vid Europarådet

Den tidigare riksdagsledamoten och social- och hälsovårdsministern Hanna Mäntylä (Blå) har blivit petad från sitt jobb som specialrådgivare vid Europarådet.

Den tidigare riksdagsledamoten och social- och hälsovårdsministern Hanna Mäntylä har avslutat sitt jobb som specialrådgivare vid Europarådet.
– Jag kan bekräfta att Mäntyläs arbetskontrakt har avslutats i juni, säger chefen Jyri Järviaho på Utrikesministeriets enhet för personalärenden.
Han är förtegen om orsakerna och hänvisar till Mäntyläs formella uppdragsgivare, Inrikesministeriets krishanteringscentral i Kuopio.
– Beslutet var gemensamt. Vi kom fram till att det inte finns behov av att fortsätta sekonderingen, säger krishanteringscentralens direktör Kirsi Henriksson kortfattat.

Var Europarådet missnöjt med Mäntyläs arbetsinsats?

– Det har inte framkommit i de kontakter vi har haft med Europarådet.
Mäntylä utnämndes i juni 2017 till specialrådgivare vid Europarådet med ansvar för sådan verksamhet som förebygger radikalisering bland unga. Hon skulle rapportera om sitt arbete direkt till Europarådets dåvarande generalsekreterare Thorbjörn Jagland.

Skräddarsydd reträttpost

Mäntyläs tjänst skräddarsyddes på dåvarande utrikesminister Timo Soinis (Blå) inrådan vid samma tidpunkt som Sannfinländarna splittrades i två läger. Mäntylä var fram till utnämningen andra vice ordförande för Sannfinländarna och hon var också en av de första sannfinländska riksdagsledamöter som sällade sig till det nygrundade partiet Blå framtid.
Finlands tidigare utrikesminister Timo Soini (Blå) välkomnade Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland till Europarådets session i Helsingfors i maj. Soinis politiska utnämning av Mäntylä välsignades av Jagland.
Mäntylä ansökte den första juni 2017 om att bli befriad från sitt uppdrag som riksdagsledamot för att kunna sköta jobbet som specialrådgivare i Strasbourg. Professor Ilkka Ruostetsaari vid Tammerfors universitet kallade Mäntyläs reträttpost för "en uppenbar politisk utnämning" i en intervju för Iltalehti.
Soini såg till att Utrikesministeriet betalade Mäntyläs lön och att Inrikesministeriets krishanteringscentral i Kuopio var formell uppdragsgivare för sekonderingen. Enligt Iltalehtis uppgifter tjänade Mäntylä 7 981,59 euro i månaden plus tillägg.
Utnämningen var omtvistad eftersom utrikesminister Soini tidigare hade bedyrat att hans parti inte godkänner eller sysslar med politiska utnämningar. Många bedömare har också hävdat att Mäntylä saknade den arbetserfarenhet som krävdes för uppdraget.
– Det har varit oklart för alla som har jobbat med henne vad hon har uträttat, säger en diplomatkälla som SPT har talat med.
Enligt uppgifter från en annan källa i Strasbourg omplacerades Mäntylä till andra uppgifter i fjol på grund av missnöje med Mäntyläs arbetsinsatser.
– Vi har inte fått en evaluering av Hanna Mäntyläs arbetsinsats så jag vet inte hur hon har skött sitt jobb. Initiativet att avsluta arbetskontraktet kom från henne själv, säger Kirsi Henriksson.
SPT har inte lyckats nå Hanna Mäntylä för en kommentar.
Europarådet har sitt säte i Strasbourg i Frankrike.

ANDRA LÄSER