Finlands största städer kräver coronaersättningar av staten

Landets sex största städer beräknas förlora cirka 184 miljoner euro i uteblivna ersättningar för att hantera coronaepidemin.

De stora städerna missgynnas i regeringens ersättning av covidrelaterade kostnader, anser stadsdirektörerna i Finlands sex största städer.

Stadsdirektörerna och borgmästarna i Finlands sex största städer kräver att staten ska ersätta alla covidrelaterade kostnader som epidemin har orsakat. Bakom kravet ställer sig Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Enligt stadsdirektörerna föreligger nu en risk att regeringen sviker sitt tidigare löfte att ersätta kommunernas samtliga covidrelaterade kostnader. Ur regeringens budgetförslag och utkast till förordning framgår att regeringen tänker ersätta endast hälften av de kostnader som har uppstått under krisen, skriver stadsdirektörerna.

Om regeringens förslag godkänns som sådant skulle landets sex största städer förlora cirka 184 miljoner euro i uteblivna ersättningar. Helsingfors vore den största förloraren med ett inkomstbortfall på 70 miljoner euro.

Regeringens förslag bygger på ett nationellt medeltal för de kostnader som epidemin har orsakat kommunerna, men kalkylerna beaktar inte de stora städernas smittläge som har varit värre än på mindre orter, meddelar stadsdirektörerna.

ANDRA LÄSER