Skidvallor har hälsorisker och kan skada miljön

Nästan alla typer av skidor kräver glid, men få i Finland känner till att fluoret i glidvallan bryts ned långsamt i naturen och att den i värsta fall kan påverka fertiliteten och vara cancerframkallande. Snart kan en del glidvallor miljömärkas.

Det enda sättet för konsumenten att få reda på om vallan innehåller fluor är att företagen nämner det i marknadsföringen. Men de har ingen plikt att berätta om det här.
Den som läser på glidvallaburkarnas baksida kan se skrämmande symboler. En bild visar ett förtvinat träd och en död fisk medan en annan visar ett utropstecken och en siluett av en människofigur. Vallatillverkarna marknadsför fluor som en positiv egenskap, eftersom det är känt för att ge gott glid, stöta bort smuts och hålla vatten borta. Men organiska fluorföreningar, som är ett samlingsnamn för olika typer av fluor, har en baksida.
– Några stör hormonerna, har negativ effekt på immunsystemet eller är reproduktionstoxiska, säger Thor Hirsch, miljörådgivare på den ideella föreningen Svanenmärket i Norge.
Nu jobbar han och kollegerna med att glidvalla för längd- och alpinskidor samt snowboardar i hela Norden ska kunna miljömärkas lagom till nästa skidsäsong. I juni klarnar det om projektet går i hamn. Hittills har det inte funnits några Svanenmärkta skidvallor.
– Vi vet att några organiska fluorförbindelser är farliga men ännu finns det inte data och kunskap om dem alla. Nya faror kan uppdagas efter hand.
Därför har man kommit fram till att inga Svanenmärkta glidvallor får innehålla fluor.

Den farliga vallan

Det norska Miljødirektoratet rekommenderar att man undviker alla typer av fluorbaserad valla.
I en studie av direktoratet har man kommit fram till att daggmaskar i närheten av skidarenor kan ha förhöjda nivåer av samma fluorämnen som används i skidvalla.
Djurförsök har visat att speciellt de organiska fluorförbindelserna PFOA och PFNA kan ha effekter på lever, immunförsvar, reproduktion och utveckling.
PFOA och PFNA misstänks också framkalla cancer.
Cirka två tredjedelar av marknaden uppskattas bestå av glidvalla med låg eller hög fluorhalt.
Det har blivit allt vanligare att också hobbyskidåkare använder glidvalla med fluor.
Glidvallorna utgör den största delen av vallamarknaden.
Norska Folkhelseinstituttet rekommenderar att man applicerar fluorhaltig valla utomhus eller i ett rum med god ventilation.
Dessutom ska man använda ansiktsmask och undvika hudkontakt.
Det kan vara bra att veta fluoret i tandkräm inte klassas som farligt. Det är en helt annan typ av fluor än det som används i valla.
Källor: Svanenmärkningen, Miljødirektoratet och Folkhelseinstituttet

Död av fluor?

Många hobbyskidåkare stryker troligtvis på glidvallan under skidorna i garaget, källaren eller bostaden. Då finns en risk för att skidåkaren andas in fluorpartiklar som kan skada lungorna eller samlas i kroppens fettvävnad under en lång tid. De här platserna har sällan tillräckligt effektiv luftkonditionering.
I fjol dog en 49-årig trebarnsmamma i cancer i Norge. In i det sista var hon övertygad om att fluoret i skidvallan låg bakom hennes dödliga sjukdom, skrev tidningen Budstikka. Mamman hade fått höra av cancerspecialisterna på Radiumhospitalet att hennes många timmar i en vallningsstuga kan ha legat som grund för att cancern kom tillbaka.
Efter cancerfallet skapades Facebookgruppen Tøffest uten fluor som jobbar för ett totalförbud av fluorhaltig glidvalla i Norge.
En pilotstudie av det norska Folkhelseinstituttet i fjol visade att luften i utrymmen där amatörer vallar skidorna kan innehålla stora mängder damm och hälsofarliga fluorämnen. Nivåerna var jämförbara med de som proffsvallare blir utsatta för, innan de fick effektiva sätt att skydda sig på.

Svårt att övervaka

Fluorets faror har också uppmärksammats i Sverige där arrangörerna för Vasaloppet på lördag erbjuder fluorfri valla längs med spåret. Norska skidförbundet uppmanar alla sina klubbar att använda glidprodukter utan fluor i alla skidlopp, speciellt i klasser med barn och unga under 16 år. Förbundet tänkte införa ett totalförbud i den åldersklassen, men planerna stupade på kontrollsvårigheter.
I Finlandialoppet, som avslutades i går i Lahtis erbjöd arrangörerna fluorfri glidvalla.
– Så har det varit åtminstone de fem senaste åren, säger Jouni Raittila, representant för loppets vallningspartner Start.
Enligt honom kunde Finlandialoppet börja uppmuntra deltagarna att skippa den fluorhaltiga glidvallan innan de deltar.
– Men det är svårt att kontrollera vem som har fluorvalla på skidorna.
Raittila påpekar att de fluorhaltiga vallorna inte är hälsofarliga så länge man applicerar dem på rätt sätt.

"Bäst glid med fluor"

Om två år förbjuder EU en viss fluortyp som kallas för PFOA (perfluoroktansyra) för att den är mycket svår att bryta ned i naturen, stör reproduktionen och misstänks framkalla cancer. I nuläget är det svårt att få information om vallorna på marknaden innehåller just PFOA eller ämnen som omvandlas till PFOA.
– Det man vet är att undersökningar visat att professionella vallare haft 25 till 100 gånger högre nivåer av PFOA i blodet i jämförelse med resten av befolkningen, säger Thor Hirsch.
Norge har förbjudit PFOA i skidvalla sedan 2014.
Det norska märket Swix har gått in för att skriva "utan fluor" på sina fluorfria vallor, något de finska vallaföretagen ännu inte gör.
Det finska vallaföretaget Redox som tillverkar Rex har en grupp med fluorfria glidvallor. I den ingår sex vallor för olika temperaturer.
– Vi kommer i det här skedet inte att ansöka om miljömärkning, säger Antti Peltonen, varumärkeschef för Redox.
Han påpekar att råvarorna och hållbarheten i deras fluorfria vallor möter kriterierna för att få en Svanenmärkning.
– Det är rätt så höga avgifter för att få en Svanenmärkning, vi talar om tusentals euro varje år. Vi måste avväga om det är ett ekonomiskt lönsamt drag. Svanenmärket gör också business, och är inte enbart en ideell förening. Men i allmänhet förhåller vi oss positivt till miljöfrågor.
Enligt Peltonen är Rex produkter de enda som packas i kartongaskar, till skillnad från andra vallor som packas i plast.
Företaget förbereder sig just nu för EU:s förbud mot vissa fluorföreningar.
– Vi har redan nu tagit fram en ny generation av glidvallor med fluor för proffsskidåkare.
Konkurrenten Startex tillverkar vallan Start som säljs i trettio länder.
– Vi har produkter som redan nu uppfyller de kriterier som ställs av Svanenmärket, säger vd:n Hanna Maarit Salmi.
I år lanserade bolaget en fluorfri vattenbaserad glidgel på marknaden och har sedan tidigare även en typ av fluorfri glidvalla för olika temperaturer.
– Ur Svanenmärkets synvinkel är det tyvärr så att versionen med fluor helt enkelt har bättre egenskaper. Men vi testar hela tiden olika råvaror. Självklart strävar vi efter att göra produkter som är så lite skadliga för hälsan som möjligt. Samtidigt är det så att till exempel elitskidåkarna alltid letar efter det bästa, säger Salmi.

"Det går"

På Svanenmärket tror Thor Hirsch och hans kolleger att det går att producera en valla som glider lika bra som vallorna med låg fluorhalt.
– Det är upp till producenterna att bevisa det. När vi skriver våra dokument kan vi inte starta på en alltför svår nivå, då kanske vi inte får några Svanmärkta produkter. Vi försöker först få med producenterna och sedan skuffa dem i rätt riktning, säger Thor Hirsch.

ANDRA LÄSER