Invasiva amursömnfisken påträffad i Finland – den skadliga arten har introducerats avsiktligt

Den invasiva arten amursömnfisk har för första gången påträffats i Finland. Det är strängt förbjudet att sprida arten, men amursömnfisken har introducerats med mänsklig hjälp.

Amursömnfisken har introducerats till tjärnen i Finland avsiktligt. Därför går man inte ut i offentligheten med tjärnens exakta läge.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
26.09.2022 11:50 UPPDATERAD 26.09.2022 12:19
I slutet av sommaren upptäcktes den invasiva arten amursömnfisken i en tjärn i Egentliga Finland. 
– Arten utgör ett hot för våra egna vattenlevande organismer, säger specialforskare Sanna Kuningas vid Naturresursinstitutet.
Det finns stark grund för att oroa sig över amursömnfisken eftersom arten har hög reproduktionspotential och klarar av krävande förhållanden. Artens negativa påverkan rör särskilt groddjur och vattenödlor, men den kan också komma att konkurrerar om habitat och näring med andra fiskarter.

Amursömnfisken

Amursömnfisken härstammar från nordöstra Kina, norra delen av Koreahalvön och ryska Fjärran Östern.
Arten lever främst i små vattendrag, som tjärnar och insjöar.
Amursömnfisken är en abborrliknande art och kan bli upp till 25 centimeter lång. 
Den är en kraftigt byggd fisk med relativt stor mun. De oparade fenorna har ränder, och på vardera sidan av huvudet, vid ögonen, löper mörka strimmor.
Källa: Naturresursinstitutet
– Abborren kan vara en av de fiskarter amursömnfisken konkurrerar med, säger Kuningas.
Amursömnfisken är framförallt en sötvattenfisk, men den har också påträffas i Finska viken på ryskt område. Kuningas säger att det är möjligt att arten kan sprida sig in på finska havsvatten eftersom Östersjön har så låg salthalt.

Arten spridits avsiktligt

Arten har återfunnits i ett slutet vattendrag den inte själv kan ha tagit sig till. Det är därför man med säkerhet kan veta att amursömnfisken spritts avsiktligt med mänsklig hjälp.

Varför sprider någon arter avsiktligt?

– Det är tusendollarsfrågan!
Amursömnfisk är klassificerad som en främmande art inom hela EU. Finland är nu skyldigt att se till att dess spridning förhindras.
– För myndigheterna är det inte billigt att nu försöka hindra artens fortsatta spridning, säger Kuningas.
Enligt Kuningas kan vanliga finländare hjälpa till med bekämpningen amursömnfisken genom att rapportera sina eventuella iakttagelser på nätsidan vieraslajit.fi.

ANDRA LÄSER