Börsveckan: Europa på nya rekordnivåer

De nordiska aktiemarknaderna har inte lyckats hålla jämna steg med Kontinentaleuropa i år. Där fortsätter aktiemarknaderna

 att utvecklas bättre än i omvärlden.

21.05.2023 11:01
Förhoppningar om att en uppgörelse kring USA:s ”skuldtak” är inom räckhåll bidrog till att lyfta de flesta aktiemarknader under veckan som gick. Jag kan tycka att det är lite märkligt att reaktionerna blir så stora – är det någon som på allvar tror att USA skulle sluta betala sina skulder, annat än för någon dag eller två? 
Men marknadsreaktionerna tyder onekligen på att många placerare har skrämts av möjligheten. Och visst finns det ett scenario där missade betalningar leder till nedgraderingar av USA:s kreditbetyg, vilket i sin tur kan göra att investerare tvingas sälja sina innehav av amerikanska statsobligationer. Sannolikheten för att det ska inträffa är dock liten, och mest troligt är att en politisk överenskommelse nås i elfte timmen.

De europeiska aktiemarknaderna
fortsätter att utvecklas bättre än omvärlden. På fredagen noterade det tyska DAX-indexet (som innehåller de 40 största tyska aktierna) en ny rekordnivå. Uppgången i år är drygt 17 procent, vilket mot bakgrund av svag makrostatistik, stigande räntor och den instabila omvärlden kan te sig något förvånande. Och uppgången är bred – det är i princip bara banker och fastighetsbolag som visar nedgångar under år 2023. 

ANDRA LÄSER