Elisa har judiska rötter, Ole har arbetat på ett palestinskt flyktingläger – tillsammans undersöker de varför konflikten är en berättelse vi dras till

Med utgångspunkt i sina olika erfarenheter av Israel och Palestina gör Elisa Makarevitch och Ole Øwre en strömmad föreställning om konflikter. Men det som just nu pågår mellan Israel och Palestina kan inte kallas en konflikt slår båda fast.

Elisa Makarevitch och Ole Øwre direktsänder sin föreställning på nätet. De beskriver Konflikt som en blandning av teaterföreställning och videoverk.
Även om de var kolleger och goda vänner fanns det frågor de inte vågade ställa varandra. De om Israel och Palestina.

ANDRA LÄSER