"Alla tiders gaturenovering" ruskar om Helsingfors centrum

Nästan 2,4 kilometer av Mannerheimvägen ska byggas om i grunden. Våren 2023 drar arbetena i gång på avsnittet mellan Kiasma och Operan.

Mannerheimvägen byggs om i grunden och får bland annat nya cykelfiler på var sida om vägen.
Bille Sirén
09.05.2022 15:08 UPPDATERAD 09.05.2022 15:39
Mannerheimvägen kommer inte vara sig lik från och med nästa år. Staden kallar det byggarbete som inleds för det "största, mest krävande och för invånarna besvärligaste byggarbetet någonsin". Staden varnar för en stor mängd buller, damm, stockningar och ändringar i kollektivtrafiken de kommande åren.
Orsaken är att vatten- och avloppssystemet passerat bäst före-datum, säger enhetschef Liisa Taskila vid stadsmiljösektorn. En del av rören härstammar från början av 1900-talet.
– Det är den främsta orsaken till renoveringen, men vid sidan om den görs flera andra förnyelser.
Hela vägavsnittet – från Posthuset i söder till Grejusgatan i norr – får nya trottoarer, enkelriktade cykelfiler på var sida om vägen, nya spårvagnsspår och nya körfiler.
I nuläget finns bara en cykelfil på Hesperiaparkens sida om Mannerheimvägen.
– Det blir tryggare när cyklister inte tvingas dela fil med mötande trafik, säger Taskila.
Spårvägen och hållplatserna kommer att byggas så att den planerade Västra spårvägen i framtiden kan köra in till centrum via Mannerheimvägen.
Mannerheimvägen är den viktigaste trafikleden i Helsingfors och renoveras en sträcka i taget.

Oklart vart trafiken tar vägen

Vägen byggs om i etapper. Det hela är tänkt att vara över 2025.
– När vi är klara med en bit, fortsätter byggarbetet till nästa.
Byggarbetet börjar mellan Postgatan i söder och Runebergsgatan i norr. Då förnyas även bron över gång- och cykelvägen Banan.
Staden strävar efter att området hela tiden är framkomligt till fots och med cykel, rullstol, bil och kollektivtrafik. Färdtiden kommer ändå bli betydligt längre.
Exakt hur trafiken styrs om är än så länge oklart. Det klarnar senast i januari–februari nästa år.
– Tillfälliga trafikarrangemang är en av faktorerna vi tittar extra utförligt på när vi upphandlar entreprenörer för projektet. Det är så många som påverkas – Mannerheimvägen är en viktig infartsled för både stadstrafik och mer långväga resenärer och transporter, säger Liisa Taskila.
I samband med byggarbetet kommer även träd att fällas. Hela 53 lindar som staden bedömt vara i dåligt skick röjs undan på sträckan mellan Tölö idrottshall och Savilagatan.
Renoveringen kommer att kosta runt 36 miljoner euro, bedömer staden.

ANDRA LÄSER