Kolla vem som tjänade mest i Mellersta Österbotten

Endast tre personer tjänade totalt över 1 miljon euro i Mellersta Österbotten år 2020.

Bland annat kemiklustret Kokkola Industrial Park i Karleby skapar välstånd i Mellersta Österbotten.
10.11.2021 08:51 UPPDATERAD 10.11.2021 10:40
Uppgifterna i listan är sorterade enligt sammanlagd inkomst, från högst till lägst. Med sammanlagd inkomst avses skattepliktig inkomst i statsbeskattningen plus kapitalinkomst.
Eventuella avdrag i statsbeskattningen syns inte, vilket innebär att den verkliga inkomsten kan vara högre än vad som framgår av listan.
Skatteprocenten är uträknad genom att dividera erlagda skatter och avgifter med totalinkomsten.
Uppgifterna bygger på Skatteförvaltningens lista på personer som tjänat över 100 000 euro år 2020.
I listan ingår inte personer som ansökt om att dölja sina namn.

ANDRA LÄSER