Ärtskörd också norr om polcirkeln

Det finns potential för kommersiell ärtodling också norr om polcirkeln, visar ett nordiskt forskningsprojekt. Ärtodling i Tromsö i höjd med Kilpisjärvi gav en grön skörd.

Biskopen 2 heter en av de lantsorter av sockerärt som provodlades framgångsrikt i Tromsö.
Ärter odlas kommersiellt bara i de sydligare delarna av de nordiska länderna, men potential finns mycket längre norrut. Det är facit av ett forskningsprojekt vid Nordiskt genresurscenter (Nordgen).
Nordgen utgår från att klimatförändringarna och den ökande efterfrågan på växtbaserat protein kräver snabba åtgärder och att man nyttjar de genetiska resurser som finns för att öka produktionen av proteingrödor. Det gynnar den nordiska matsäkerheten och är ett klimatsmart sätt att ersätta importerade sojabönor.
Ärtan är den viktigaste proteingrödan i Norden med en lång odlingstradition. Nordgen provodlade 50 olika fröprover ur sina ärtsamlingar på fyra orter. På de sydligare lokalerna i Danmark och i Jockis i Tavastland skördades torra ärtor av så kallad "full mognad". I Tromsö längst i norr nådde en del sorter grön mognad, vilket betyder att plantan gav skörd även om ärtorna inte hann torka.
– Det gäller att få ut ärtorna i jorden så tidigt som möjligt på våren. De ska hinna blomma, bilda ärtor och, beroende på typ, även hinna torka. Den sista fasen når vi inte i Tromsö, men gröna ärter fungerade bra även i det nordligaste försöket. Det visar på potential för ärtodling också långt norrut, säger Karolina Aloisi, ansvarig för Nordgens molekylärlaboratorium, i ett uttalande.
Forskarna bedömer att sockerärter kan bli en nischgröda för lantbrukare i norr. De har publicerat en artikel om försöksodlingen i Frontiers in Plant Science.

ANDRA LÄSER