Författarbostaden Villa Biaudet måste kanske säljas

Författarvillan Villa Biaudet är i stort behov av renovering.  – Om de här kostnaderna överstiger fondens värde är ett alternativ att sälja, men i det scenariot är vi inte än, säger Johanna Sandberg, verksamhetsledare vid Finlands svenska författareförening.

Villa Biaudets dåvarande invånare, författaren Kjell Lindblad, fotograferad 2011. I dag är författarbostaden i stort behov av renovering.
Sandra Brobornsandra.broborn@hbl.fi
24.01.2023 05:01 UPPDATERAD 25.01.2023 15:35
Författarvillan Villa Biaudet i Lovisa är en fastighet från början av 1900-talet. Den har inte genomgått några större renoveringar sedan makarna León Biaudet och Ulla Bjerne testamenterade sin egendom till Finlands svenska författarförening på 1950-talet.
Författareföreningen fattar på sitt årsmöte i april beslut om huruvida fastigheten ska renoveras eller säljas.
– Det är en villa som betyder väldigt mycket för väldigt många och en eventuell försäljning är ett stort beslut som inte kan tas lättvindigt utan i så fall måste vara genomtänkt och på alla sätt motiverat, säger Johanna Sandberg, verksamhetsledare vid Finlands svenska författareförening. 

ANDRA LÄSER