Päivi Räsänens försvar: Baserar sig på klassisk kristen tro

Åklagaren anser att det att Päivi Räsänen är en opinionsbildare med stor publik ska ses som straffhöjande när hon står inför rätta för hets mot folkgrupp. Försvaret menar att Räsänen har uttalat sig om homosexualitet i enlighet med klassisk kristen tro.

Demonstranter var på plats utanför Helsingfors tingsrätt på måndagen för att uttrycka sitt stöd för riksdagsledamoten Päivi Räsänen (KD) som åtalas för hets mot folkgrupp.
På måndagen höll parterna sina slutpläderingar i den omtalade rättegången där Päivi Räsänen, långvarig kristdemokratisk riksdagsledamot, åtalas för hets mot folkgrupp i tre fall.
Räsänen anlände till Helsingfors tingsrätt i god tid, svarade leende på journalisters frågor och tog emot uppvaktning från åhörare.
Utanför demonstrerade grupper med bland annat texter som "får man säga vad man tror på?".
Räsänen har själv berättat att hon fått ett stort stöd också utomlands ifrån. Det kommer bland annat från konservativa kristna kretsar. På söndagen ordnades till exempel en manifestation utanför finska ambassaden i Budapest.

Det här handlar det om

Riksåklagaren beslutade i april i fjol att väcka åtal mot Päivi Räsänen för tre fall av hets mot folkgrupp.
Helsingforspolisen hade tidigare beslutat att inte inleda en förundersökning men enligt riksåklagaren fanns det skäl att misstänka brott.
Enligt åklagaren har Räsänen framfört åsikter som är nedsättande och diskriminerande för homosexuella. Räsänen nekar till åtalet och säger att hon enbart baserat sig på Bibeln.
Åtalet handlar om tre helheter:
En pamflett som Räsänen skrev 2004 och som senare publicerades på Lutherstiftelsens webbsida. Den delade Räsänen på sociala medier och lade ut på sin webbsida 2019 och 2020. Skriften har en rubrik som i översättning lyder "Han skapade dem till man och kvinna. Homoförhållanden utmanar den kristna människosynen".
På sina konton på Twitter, Instagram och Facebook skrev Räsänen inför Prideparaden 2019 – som den evangelisk-lutherska kyrkan var officiell partner till – en uppdatering och delade med den en bild på ett utdrag ur Romarbrevet i Nya testamentet: "Hur går kyrkans lärogrund, Bibeln, ihop med en ideologi där skam och synd lyfts till något att vara stolt över?".
I ett program på Yle Puhe sade Räsänen bland annat att gud inte skapat människan som homosexuell.
Statsåklagare Anu Mantila vill att Päivi Räsänen döms till 120 dagsböter. Mantila beskriver i sitt anförande Räsänen som en inflytelserik och erfaren politiker, som enligt henne har strävat efter en stor publicitet.
Det är enligt åklagaren att se som straffhöjande.
– Hon kan i hög grad öka homofobi och fientlighet mot alla sexuella minoriteter, säger Mantila om Räsänen.
Åklagaren hänvisar till flera avgöranden från Europeiska människorättsdomstolen om diskriminering i sin slutplädering. Hon menar dessutom att stater har en stärkt skyldighet att undersöka misstankar och hets- och hatretorikbrott.

"Ger inte rätt kränka"

Under rättegången har yttrandefrihet och religionsfrihet ställts mot rätten att inte bli kränkt eller diskriminerad. Anu Mantila säger att det är klart att de åtalade, förutom Räsänen också Lutherstiftelsens ombud Juhana Pohjola, har yttrande- och religionsfrihet.
– Men det berättigar dem inte att kränka homosexuellas rätt att inte diskrimineras.
– Religiöst tal står inte utom räckhåll för den jordiska lagen.
Åklagaren anser att den pamflett som Räsänen har skrivit, och som Lutherstiftelsen har publicerat är smädande, bland annat i att den talar om homosexualitet som en negativ avvikelse.
Enligt åklagaren stämplar Räsänen på ett generaliserande sätt homosexuella som omoraliska. Budskapet i tweeten, som Räsänen åtalas för, är enligt Mantila att homosexuella ska skämmas.
– Jag betonar än en gång att de svarande utan vidare får tänka vad de vill. Men man måste särskilja yttre och inre religionsfrihet. Räsänen åtalas enbart för det hon har uttryckt. Kan hon inte uttrycka åsikterna utan att vara smädande är det bäst att hon inte säger dem alls.
Hon påpekar att Räsänen inte har korrigerat eller rättat till det hon har uttryckt, något som hon enligt åklagaren hade haft möjlighet att göra. I stället har hon sagt sig stå bakom yttrandena vilket har gett henne publicitet och medieuppmärksamhet, menar Mantila.

"Minska politiska yttrandefriheten"

Päivi Räsänens rättsbiträde, Matti Sankamo anser att åtalet borde förkastas. Han säger att Räsänen har fört fram sin åsikt, och det "så neutralt som möjligt".
– Det handlar om den svarandes uppfattning av vad som är synd. Det baserar sig på klassisk kristen tro om att homosexualitet är synd.
Enligt Sankamo skulle den traditionella kristna synen enligt åklagarens tolkning i så fall i viss mån vara kriminaliserad – något som han beskriver som "rafflande".
Han menar att åklagaren baserar åtalet och motiveringarna på tolkningar av vad Räsänen har skrivit och sagt, och delvis citerar henne fel.
Han antyder att åklagaren blundar för att Räsänen i pamfletten för fram att homosexuella ska ses som jämlika och att man ska respektera dem.
Sankamo pekar på tweeten med tillhörande bibelutdrag. Enligt honom är det enbart det som hon har skrivit som hon kan åtalas för, inte den kontext som utdraget ger. Därmed är det enligt försvaret självklart att den åtalspunkten faller.
Vad gäller Räsänens roll hänvisar försvaret till ett avgörande från Europeiska människorättsdomstolen och menar att Räsänen som oppositionspolitiker åtnjuter ett starkare skydd för att uttrycka sina åsikter.
– Hela det här fallet är exceptionellt. Avsikten är att minska på den politiska yttrandefriheten, säger Sankamo.
Enligt honom visar rättspraxis från både människorättsdomstolen och Högsta domstolen att politiskt tal "inte behöver vara finkänsligt". Därför är det inte kränkande, menar försvaret, att Räsänen talar om homosexualitet som en psykosexuell utvecklingsstörning.
– Typiska kränkande uttryck har i finsk rättspraxis varit sådana där man vill se våld riktat mot minoriteter, jämför dem med djur eller parasiter eller påstår att minoriteter är kriminella eller mindre värda.
Pamfletten har enligt försvaret riktat sig till bara en liten målgrupp. Det att Päivi Räsänen delade den så att den fick spridning var en reaktion på att riksåklagaren tog den till åtalsprövning.

Krav att Yle tar bort programdel

Åklagaren Anu Mantila vill att Juhana Pohjola döms till 60 dagsböter. Dessutom yrkar hon på att Lutherstiftelsen ska betala samfundsbot som motsvarar 0,6 procent av stiftelsens eget kapital.
Räsänens försvar valde i rätten att inte kommentera åklagarens straffyrkande, vilket hon efteråt förklarade med att det inte är det som är det viktiga utan själva principen.
På torsdag fortsätter rättegången med att Yle hörs. Det har att göra med att åklagaren yrkar på att den del av ett radioprogram med Ruben Stiller tas bort där Räsänen hon uttalar sig om homosexuella.
Dom i fallet ges 30 mars. Det ses som sannolikt att den kommer att överklagas till högre rättsinstanser, och även till Europeiska människorättsdomstolen. En sådan process kan ta flera år.
Läs också: Åklagaren: Päivi Räsänen är inte ställd inför inkvisition
Läs också: Hets mot folkgrupp eller religionsfrihet? Nu prövas Päivi Räsänens fall i rätten

ANDRA LÄSER