Oroväckande utveckling i Finland: Fler dör av smärtstillande opiat

Dödsfallen på grund av överdos ökar i Finland. Allt fler dör av oxikodon – det smärtstillande läkemedel som är orsaken till opioidkrisen i USA.

Största delen av de subutextabletter som smugglas till Finland och används som droger kommer från Frankrike. De här kartorna med sammanlagt 40 000 tabletter beslagtog Helsingforspolisen 2016.
27.05.2020 02:00 UPPDATERAD 27.05.2020 09:02
Burprenofin är den drog som står bakom de flesta överdoser som leder till döden i Finland. Den näst vanligaste drogen är oxikodon, vilket överraskar forskare.
Informationen kommer fram i en nordisk jämförelse av orsaker till överdosrelaterade dödsfall. Den har gjorts regelbundet sedan 1991 och resultatet som nu presenteras gäller 2017. Undersökningen publiceras i tidskriften Forensic Science International.
På fem år har oxikodonet ökat som primär drog bakom dödsorsak.

ANDRA LÄSER