Anna Alm: Havre, korn, råg och vete – vilket sädesslag är mest ekologiskt hållbart?

Vete.
KolumnAnna Alm
20.11.2022 19:10
”Jag har en fråga som säkert inte har något entydigt svar. Vilket av de fyra traditionella sädesslagen (havre, korn, råg och vete) är ur framför allt ekologisk synpunkt mest 'hållbart'?” Den här frågan fick jag skickad till min e-post av en mycket välinformerad och kunnig läsare som ändå inte har egen erfarenhet av att idka jordbruk. Hen utformade redan en del av svaret själv, men önskade att jag skulle ge mina synpunkter. Så det gör jag här så att ni alla också kan ta del av resonemanget som jag tycker belyser mycket av det som är intressant med jordbruk.

ANDRA LÄSER